CEREREA OFERTEI DE PREŢURI (COP Anunt Logos Press TS-18_IP_AAM-6 Mar 13-2019)

 


 

Cumpărător:             Agenția „Apele Moldovei” în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

Sursa de Finanțare: Acordul dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC Nr. de referință 81035398, 7F-08870.01.01) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA Nr. de referință 8332-00/2015) privind implementarea Proiectului "Consolidarea cadrului instituțional în domeniul resurselor de apă și sanitație din Republica Moldova" (faza 1) semnat la 13 mai 2016

 

Ref. Contract:           #IFSP/TS-18/IP/AAM-6

 

Prin prezenta, cei interesați sunt invitați să prezinte, în conformitate cu cerințele indicate în document de licitație, o ofertă pentru prestarea serviciilor tehnice de acordare a suportului logistic Agenției ”Apele Moldovei” pentru pregătirea și desfășurarea a 6 seminare a cîte 2 zile fiecare și cazarea a 10 participanți pentru membrii Comitetelor și sub-comitetelor bazinale privind Directiva Cadru a Apelor, privind ”Managementul bazinului hidrografic, monitorizarea implementării Planului de management al bazinului hidrografic, managementul integrat al resurselor de apă și managementul riscului la secetă și inundații” în cadrul proiectului “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în  Republica  Moldova ce urmează a fi desfășurate în raza orașului Chișinău în perioada mai – iulie 2019.

 

Setul complet a documentului de achiziții poate fi solicitat prin e-mail: vplesca@moldovapops.md copie la Andrei.Ursache@ada.gv.at cu indicarea numărului de referință a contractului #IFSP/TS-18/IP/AAM-6.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 29 martie 2019, ora 11-00. Ofertele depuse mai târziu vor fi declarate întârziate și respinse.

 

Detalii: I.P. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului  de pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de echipă fiduciară (P.I. UIPM)

str. M. Dosoftei156A, oficiul 303

MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

Tel:/Fax: +373 22 22 62 54

Email: vplesca@moldovapops.md

Copie: Andrei.Ursache@ada.gv.at