CNCDR

Şedinţa CNCDR din 10.06.2021


Şedinţa CNCDR din 26.02.2021


Şedinţa CNCDR din 28.01.2021


Şedinţa CNCDR din 17.11.2020 


Decizia Nr. 24/20 din 20.10.2020


Şedinţa CNCDR din 04.08.2020


Ședința CNCDR din 13.02.2020


Ședința CNCDR din 26.12.2018


 Ședința CNCDR din 16.11.2018


 Ședința CNCDR din 11.12.2018


 Ședința CNCDR din 16.02.2018


 Ședința CNCDR din 17.05.2018


 Ședința CNCDR din 09.08.2018


 

CNCDR din 11.09.2018

 

 

 


 

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Structura CNCDR şi regulamentul acestuia sînt elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și aprobate de Guvern. În componenţa CNCDR intră: ministrul dezvoltării regionale și construcțiilor, ministrul economiei, ministrul de stat, ministrul finanţelor, ministrul mediului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, preşedinţii Consiliilor regionale pentru dezvoltare şi cîte un reprezentant al sectorului privat, delegat din partea fiecărui Consiliu regional pentru dezvoltare.

 

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 894 din  03.11.2017 cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

HG nr.1305 din  21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale

 

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329814)