Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 06 septembrie 2018 privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări geologice şi/sau extragerea substanţelor minerale utile

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 06 septembrie 2018, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol pentru explorări geologice și/sau extragerea substanțelor minerale utile, aprobate în lista sectoarelor de subsol expuse la concurs prin Ordinul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Nr. 151 din 21 iunie 2018, iar anunțul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 267-275 (6662-6670) din 20 iulie 2018, şi plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind astfel îndeplinite prevederile Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, au fost obținute următoarele rezultate:

 

-          Concursul pentru obținerea dreptului de exploatare a  zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503)  a fost declarat nul;

-          Pentru dreptul de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 11,17 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Răculești, r-nul Criuleni, în scopul evaluării rezervelor de calcar brut, a fost declarat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată “Goiana Petr.Co”;

-          Pentru dreptul de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața 2,2 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Susleni, r-nul. Orhei, în scopul evaluării rezervelor de calcar brut, a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ,,Exminut”.