Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 2 iulie 2019

 


 

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 2 iulie 2019, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol, pentru efectuarea cercetărilor geologice.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, au fost obținute următoarele rezultate:

 

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 3,4 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale a s. Peresecina, r-nul. Orhei, în scopul evaluării rezervelor de argilă a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ”Acit Trans”.

  

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 4,6 ha, situat în apropierea s. Jevreni, raionul Criuleni, în scopul evaluării rezervelor de nisip-prundiș, a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată “ Excomprim”   

                                                                                

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața 19,8 ha situat s. Vărăncău, r-nul. Soroca, în scopul evaluării rezervelor de tripol, nisip și prundiș se  desemnează câștigător Societatea cu Răspundere Limitată “ Miriams”                                                                                                                                                  

 

Rezultatele şedinţei Comisiei permanente de concurs privind selectarea câştigătorilor la folosirea sectoarelor de subsol pentru explorare şi /sau valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile, au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 106 din 02 iulie 2019.