Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 2 martie 2018 privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări geologice şi/sau extragerea substanţelor minerale utile

                                                             

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 2 martie 2018, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol pentru explorări geologice și/sau extragerea substanțelor minerale utile, aprobate în lista sectoarelor de subsol expuse la concurs prin Ordinul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Nr. 64 din 17 noiembrie 2017, iar anunțul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 40-47 (6435-6442) din 9 februarie 2018, şi plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind astfel îndeplinite prevederile Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, au fost obținute următoarele rezultate:

 

-          Concursul pentru obținerea dreptului de exploatare a  zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503)  a fost declarat nul;

-          Concursul pentru obținerea dreptului de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol situat s. Brănești, r-nul Orhei, (sonda nr. 03),  a fost declarat nul;

-          pentru dreptul de exploatare a zăcământului de apă subterană Soroca (sonda 2P), a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ”Mobirai”;