Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 27 mai 2019

 


 

 

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 27 mai 2019, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol, pentru efectuarea cercetărilor geologice. Anunțul cu privire la desfășurarea  concursului a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 139-147 (7062-7070) din 19 aprilie 2019 și pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind astfel îndeplinite prevederile Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, au fost obținute următoarele rezultate:

 

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 10,5 ha, situat situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Zăluceni, raionul Florești, în scopul evaluării rezervelor de nisip-prundiș, se  desemnează câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ”Mod-Construct”.   

 

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 7.0 ha, situat la 1,5 km de s. Micăuți, raionul Strășeni, în scopul evaluării rezervelor de argilă, se  desemnează câștigător Societatea pe Acțiuni ”Cariera Micăuți”

                                                                                    

Rezultatele şedinţei Comisiei permanente de concurs privind selectarea câştigătorilor la folosirea sectoarelor de subsol pentru explorare şi /sau valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile, au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 105 din 27 mai 2019.