Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 31 mai 2017 privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări geologice şi/sau extragere

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 31 ianuarie 2018, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol pentru explorări geologice și/sau extragerea substanțelor minerale utile, aprobate în lista sectoarelor de subsol expuse la concurs prin Ordinul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Nr. 64 din 17 noiembrie 2017, iar anunțul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 451-463 (6374-6386) din 29 decembrie 2017, şi plasat pe pagina web a Ministerului Mediului, fiind astfel îndeplinite prevederile Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, au fost obținute următoarele rezultate:

 

  1. Concursul pentru obținerea dreptului de folosinţă asupra zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503) a fost declarat nul, temei servind neîntrunirea numărului minim de oferte, necesar pentru buna desfășurare a concursului. Concursul urmează a fi anunțat repetat în conformitate cu prevederile pct. 26 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.
  2. Pentru dreptul de valorificare industrială a zăcământului de apă subterană ”Orhei” (sectorul ”Fabrica de conserve”, a fost desemnat câștigător Societatea pe Acțiuni ,,Orhei-Vit”.
  3. Concursul pentru dreptul de valorificare industrială a zăcământului de apă subterană ”Soroca” (sonda 2P), a fost declarat nul, din motiv că nici una dintre oferte nu a corespuns criteriilor stabilite.Concursul urmează a fi anunțat repetat în conformitate cu prevederile pct. 26 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.
  4. Pentru dreptul de valorificare industrială a zăcământului de apă subterană ”Soroca II” (sonda 5S), a fost declarat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată “Mobirai”.
  5. Concursul pentru obținerea dreptului de folosinţă asupra sectorului de subsol situat s. Brănești, r-nul Orhei, (sonda nr. 03)a fost declarat nul. Nu au fost depuse cereri de participare la concurs. Concursul urmează a fi anunțat repetat în conformitate cu prevederile pct. 26 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.
  6. A fost  suspendatăaprobarea deciziei privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de cercetări hidrogeologice a sectorului de subsol (sonda nr. 5) situat în orașul Bender, până la primirea răspunsului din partea Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat. 
  7. Pentru dreptul de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol situat s. Budești, mun. Chișinău (sonda nr. 383) a fost desemnat câștigător  Societatea cu Răspundere Limitată “Kellers”.
  8. Pentru dreptul de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol cu suprafața de 1,74 ha (nr. cadastral 1701121078), situat in limitele administrative a orașului Cahul a fost desemnat câștigător  Societatea cu Răspundere Limitată “Schif-1”.