Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 4 iunie 2020

 


 

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 4 iunie 2020, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol, pentru efectuarea cercetărilor geologice.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, au fost obținute următoarele rezultate:

-          Concursul pentru obținerea dreptului de folosință asupra sectorul de subsol cu suprafața de 0,09 ha, situat la periferia de Vest a s. Ciorescu, mun. Chișinău, pentru efectuarea cercetărilor hidrogeologice în scopul evaluării calitative și cantitative a rezervelor de apă subterană, a fost  declarat nul, din motiv că nu au fost depuse numărul minim de oferte necesare pentru desfășurarea concursului, prevăzut de pct. 26 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009.

 

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 14,89 ha, situat s. Speia, raionul Anenii Noi,, în scopul evaluării rezervelor de nisip-prundiș, a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ” Orient ”.

 

-          Concursul pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 19,8 ha, situat s. Doroțcaia, r-nul. Dubăsari, în scopul evaluării rezervelor de tripol, nisip și prundiș a fost declarat nul, reieșind din considerentul că nici una dintre oferte nu a corespuns criteriilor stabilite.

 

-          Pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 21,20 ha, situat s. Șerpeni, r-nul. Anenii Noi, în scopul evaluării rezervelor de tripol, nisip și prundiș se  desemnează câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ” Promecar”.

 

-          Concursul pentru obținerea dreptului de folosință asupra sectorul de subsol cu suprafața de 18,0 ha, situat în extravilanul s. Vărăncău, r-nul. Soroca, pentru efectuarea cercetărilor geologice în scopul identificării și evaluării rezervelor de nisip-prundiș, calcar, nisip silicios și argilă, a fost  declarat nul, din motiv că nu au fost depuse numărul minim de oferte necesare pentru desfășurarea concursului, prevăzut de pct. 26 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009.

 

Rezultatele şedinţei Comisiei permanente de concurs privind selectarea câştigătorilor la folosirea sectoarelor de subsol pentru explorare geologică, au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 107 din 04 iunie 2020.

 

 


 

Documente atașate: