Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului din 9 ianuarie 2019 privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări geologice şi/sau extragerea substanţelor minerale utile

 


 

Concursul pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

Şedinţa Comisiei de concurs din data de 9 ianuarie 2019, a fost convocată cu scopul selectării beneficiarilor pentru obţinerea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol, aprobate în listele sectoarelor de subsol expuse la concurs prin Ordinele Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Nr. 243 din 29 octombrie 2018 și Nr. 267 din 26 noiembrie 2018, iar anunțul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 441-447 (6836-6842) din 30 noiembrie 2018  şi plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind astfel îndeplinite prevederile Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

  În  rezultatul evaluării ofertelor expuse la concurs în baza criteriilor stabilite și aprobate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, a fost obținut următorul rezultat:

-          Pentru dreptul de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 2,48 ha, situat la periferia de Est a s. Medeleni, raionul Ungheni, în scopul evaluării rezervelor de nisip și nisip-prundiș, a fost desemnat câștigător Societatea cu Răspundere Limitată ,, Sampdoria”.

    

-           Concursul pentru obținerea dreptului de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol (sonda nr.13/06), amplasat în com. Ciorescu, mun. Chișinău a fost declarat nul, temei servind lipsa ofertelor de participare la concurs.

 

-          Concursul pentru obținerea dreptului de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața 10.5 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Zăluceni, raionul Floreștia fost declarat nul, temei servind neîntrunirea numărului minim de oferte prevăzut de legislație pentru buna desfășurare a concursului.

 

Rezultatele şedinţei Comisiei permanente de concurs privind selectarea câştigătorilor la folosirea sectoarelor de subsol pentru explorare şi /sau valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile, au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 101 din 9 ianuarie 2019.