Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ privind lansarea concursului de selectare a beneficiarilor pentru obținerea granturilor la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice.

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul International pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii Producători (PAMF), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condițiile de viață a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenței la schimbările climatice și a îmbunătăți oportunitățile economice.

 

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) va fi acordat suport financiar  producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea inițiativelor de adaptare la schimbările climatice în activitățile agricole.

 

Valoarea granturilor 

În cadrul proiectului vor fi acordate două tipuri de granturi întreprinderilor private sau de stat de orice formă juridică:

 1. Granturi pentru agenți economici individuali - suma maximă a grantului până la 5.000 dol. SUA per beneficiar, acordat întreprinderilor agricole și de procesare a producției agricole, gospodăriilor de fermieri, întreprinderilor individuale, care activează în calitate de  agent economic individual;

 2. Granturi pentru cooperative - suma maximă grantului până la 15.000 dol. SUA per beneficiar,  care activează ca grup de agenți economici sau grup de persoane fizice,  cu condiția că suma medie a grantului pe membru al cooperativei nu depășește suma per beneficiar stabilită în pct. 1).

 

Mărimea granturilor și limita per beneficiar

 

UCIP-IFAD va acorda granturi sub formă de rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

 

Pentru gospodăriile care activează în calitate de agenți economici individuali:

a)   70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 USD per beneficiar, care întrunesc criteriile de eligibilitate și satisfac cerința stipulată în pct. 5., litera a);

b)   50% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 USD per beneficiar, care întrunesc criteriile de eligibilitate și satisfac cerința stipulată în pct. 5., litera b)

 

Pentru cooperative:

a)   50% din costul investiției, tehnicii agricole, dar nu mai mult de 15 000 USD per solicitant de grant, care întrunesc criteriile de eligibilitate și satisfac cerința stipulată în pct. 6.

 

Notă:

Valoarea eligibilă a bunurilor procurate va fi calculată în baza documentelor justificative prezentate.

Solicitantul poate beneficia de suma grantului doar o singura dată pe durata proiectului.

 

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

 

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă  la schimbările climatice solicitanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe de eligibilitate:

 1. a fi entitate/unitate economică sau persoană fizică (fermieri sau întreprinderi individuale) înregistrate, care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zona rurală din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Companiile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activităţi în zona rurală vor fi considerate eligibile;
 2. menţine evidenţa contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu procedurile și standardele de contabilitate acceptate;
 3. are cel puțin un an de activitate în domeniul producerii primare sau procesării producției agricole;
 4. deține teren agricol în proprietate sau arendează teren pe un termen de cel puțin 5 ani, din momentul depunerii cererii;
 5. gospodăriile agricole de orice formă juridică, care activează în calitate de  agent economic individual pot beneficia de grant dacă:
 6. W1 - întreprinderile mici și mijlocii, care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie ce nu depășește 50 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole nu depășește 10 ha și numărul scriptic de angajați în anul precedent depunerii Cererii de finanțare nu depășește 9 persoane,  pot beneficia de grant în mărime de 70% din costul investiției;
 7. W2 - întreprinderile, care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie, cuprinsă între 51- 500 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole este cuprinsă între 11-50 ha, pot beneficia de grant în mărime de 50% din costul investiției;
 8. cooperativele, care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie până la 500 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole este până la 50 ha, pot beneficia de grant în mărime de 50% din costul investiției, cu condiția că cel puțin 70% din membrii cooperativei corespund criteriul de suprafață eligibilă stabilit în pct. 5);
 9. posedă certificate eliberate de un organ național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică(organică, biologică) sau că gospodăria este în perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la  solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 10. nu au datorii la bugetul de stat;
 11. dispune de surse suficiente pentru contribuția proprie (când solicită plata în avans).

 

Investiții eligibile:

 

 • Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată;
 • Echipamente pentru agricultura conservativă;
 • Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 • Folii reflectorizante pentru îmbunătățirea calității fructelor în livezi;
 • Echipament anti-îngheț;
 • Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile  din zona de producție;
 • Sistem de ventilație activă pentru zonele de producere agricolă;
 • Facilități post-recoltare și de valoare adăugată a produselor; 
 • Echipament de producere a energiei regenerabile;
 • Stații agrometeorologice;
 • Construcții și amenajări pentru  protejarea  animalelor în câmp de temperaturi extreme;
 • Mașini și utilaje folosite în sistemul de producere a culturilor organice;
 • Alt echipament care nu este specificat, dar care are legătură directă cu reziliența la schimbările climatice în faza de producere primară și de procesare a produselor agricole la nivelul întreprinderii (se va solicita  aprobarea prealabilă a oficiului IFAD).

 

Investiții neeligibile:

 • Piese de schimb, piese sau accesorii ale sistemului de irigare prin picurare;
 • Echipament pentru producerea tutunului;
 • Echipament de mâna a doua;
 • Materiale și dispozitive anti-îngheț de unică folosință.

 

Procedura de aplicare la concurs

 

 • Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.
 • Cererile de finanțare vor fi primite pe parcursul anului după principiul „primul venit –primul servit”.
 • Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce tehnica agricolă a fost procurată.
 • Pentru rambursare este eligibilă tehnica procurată după data de 11 ianuarie  2018.

 

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați: http://www.ucipifad.md/services/granturi/Granturi-pentru-finaarea-msurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-producere-agricol-la-schimbrile-climat/