Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat informativ privind lansarea concursului de selectare a beneficiarilor pentru obținerea granturilor de reabilitare/înființare a plantațiilor agrosilvice, fâșiilor forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă.

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programul de adaptare pentru micii Producători (PAMF) și implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condițiile de viață a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenței la schimbările climatice şi a îmbunătăți oportunitățile economice.

 

În cadrul proiectului de reziliență rurală va fi oferit suport investițional pentru susținerea activităților de restaurare sau înființare a perdelelor/fâșiilor forestiere de protecție a terenurilor agricole, bazinelor şi rezervoarelor de apă. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea producției agricole, dar şi a factorilor de mediu la nivelul fermei/întreprinderii, aducând avantaje economice, sociale şi de mediu.

 

Valoarea granturilor

 

În cadrul proiectului UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare:

 

a)   Pentru lucrări de reabilitare a plantațiilor agrosilvice, perdelelor/fâșiilor existente de protecție a terenurilor agricole, și bazinelor de apă, suma grantului va fi de până la 1 300 USD/ha, unde suprafața propusă spre reabilitare nu va depăși 10 ha.

 

b)   Pentru înființarea plantațiilor noi de plantații agrosilvice,  perdelelor/fâșiilor forestiere de protecție a terenurilor agricole şi bazinelor/rezervoarelor de apă, suma grantului va fi de până la 3000 USD/ha.  Suprafața maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăși 10 ha. 

 

Notă: Granturile vor fi acordate în baza proiectelor de execuție privind reabilitarea sau înființarea fâșiilor forestiere de protecție, elaborate de o instituție abilitată selectată de UCIP-IFAD. 

 

 Beneficiarii eligibili

 

a) Pentru reabilitarea perdelelor/fâșiilor forestiere vor fi eligibile Autorităţile Publice Locale (APL) sau entităţile/întreprinderile private din toate regiunile Republicii Moldova, care au în posesie perdele forestiere ce necesită măsuri de reabilitare. La fel, sunt eligibile pentru finanţare şi institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice  şi didactice, care aparţin totalmente statului, cât şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.

 

b) Pentru crearea plantaţiilor noi de perdele/fâșii forestiere de protecţie vor fi eligibile întreprinderile agricole, întreprinderile de stat şi APL-urile din toate regiunile R. Moldova, care intenţionează să planteze noi fâşii de protecţie. Întreprinderile şi instituţiile înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfășoară activități în zona rurală, la fel sunt eligibile pentru finanțare la această categorie de grant.

 

Tipul de investiții eligibile

 

UCIP-IFAD va acorda asistență financiară sub formă de grant pentru următoarele tipuri de activități:

 

a)    Fâșii de protecție;

b)   Zone tampon riverane;

c)    Plantații agrosilvice.

 

Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor

 

În cadrul activităților de reabilitare/înființare a fâșiilor forestiere de protecție, UCIP-IFAD oferă două tipuri de finanțare:

  • Rambursarea cheltuielilor post-investiție
  • Pre-investiții la efectuarea lucrărilor contractate de UCIP-IFAD

 

Procedura de aplicare la concurs

 

Proiectul de Reziliență Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.

Cererile de finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza  principiului „primul venit –primul servit” .

 

Documentele de participare la concurs

 

Pentru participare la concursul privind obţinerea granturilor pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere de protecţie în etapa iniţială cât şi în etapa finală a procedurii de participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

 

  • Setul de documente pentru etapa de pre-calificare;
  • Setul de documente pentru etapa de calificare.

 

Notă: În cazul, când beneficiarul are deja un Proiect de reabilitare a fâșiilor de protecție sau a întreprins deja aceste lucrări, solicitantul va trebui să parcurgă etapa de pre-calificare şi calificare în scopul primirii acceptului pentru rambursarea cheltuielilor.

 

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați:http://ucipifad.md/services/granturi/Granturi-pentru-reabilitareanfiinarea-plantaiilor-agrosilvice-fiilor-forestiere-de-protecie-n-jurul-/