Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

CONCURS PENTRU SELECTAREA INSTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță Concurspentru selectarea instituțiilor prestatoare de servicii de consultanță și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.455 din 21 iunie 2017.

Concursul va fi organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorilor de servicii de consultanță și formare a producătorilor agricoli, aprobat prin Ordinul MAIA   nr. 112 din 24 iunie 2017   cu modificările ulterioare: Ordinul MAIA nr. 127 din 13 iulie 2017, Odinul MADRM nr. 163 din 9 iulie 2018 și Ordinul MADRM nr. 17 din 28 ianuarie 2019.   

Scopul Concursului este selectarea instituțiilor prestatoare de servicii de consultanță cu atribuirea dreptului acestora de participare la realizarea Măsurii 5.

Participantul la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

1) să fie rezident al Republicii Moldova;

2) să aibă personalitate juridică;

3) să dispună de un sistem de evidență contabilă și management financiar, conform standardelor naționale de contabilitate;

4) să nu aibă restanțe față de bugetul public național;

5) să dispună de personal calificat cu experiență de minim 5 în domeniul declarat;

6) să aibă cel puțin 3 ani de activitate în domeniile declarate, după cum urmează:

a) organizarea instruirilor specializate pentru producătorii agricoli (horticultură, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, știința solului, marketing, management, inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii performante);

b) elaborarea planurilor de afaceri, inclusiv asistență consultativă la depunerea cererii de solicitare a finanțării pentru subvenționare.

c) acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente, în scopul atragerii surselor financiare adiționale din proiecte externe ce activează în domeniul agricol.

7) să dispună de bază tehnico-materială (sediu, mobilier, echipament de birou, unități de transport pentru vizitele in teren, etc.);

8) sa asigure ca personalul angajat pentru prestarea serviciilor, în condițiile prezentului regulament, să excludă orice interes personal cu companiile comerciale furnizoare de inputuri din domeniile pentru care se solicită prestarea serviciilor de consultanță și formare, prin întocmirea unei declarații pe propria răspundere.

 

Dosarul de Concurs va conține următoarele acte obligatorii:

1)    Cererea de înscriere, conform anexei nr.1 la Regulament;

2)    Copia certificatului/actului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat/    Ministerul Justiției;

3)    Copia bilanțului contabil pentru ultimii 3 ani;

4)    Certificatul cu termen valabil privind lipsa restanțelor față de bugetul public;

5)    Profilul instituției prestatoare de servicii, conform anexei nr.2 la Regulament;

6)    Curriculum Vitae de tip Europass al angajaților;

7)    Extrasul din  registrele de evidență analitică a bunurilor care confirmă dotarea prestatorului de servicii cu bază tehnico-materială și/sau copiile documentelor ce confirmă proprietatea sau posesia bunurilor; 

8)    Declarația pe propria răspundere a candidatului la concurs.

 

Perioada de depunere a Dosarelor de Concurs va demara începînd cu data de 31 ianuarie  2019 și se va încheia la data de 15 februarie  2019 inclusiv, orele 17:00.

Dosarele de Concurs se vor depune la Serviciul știință, educație și extensiune rurală, biroul 601, etajul 6, sediul Ministerului, or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare este Rodica Reșitca, de primirea Dosarelor este Vera Chilari, secretar al Comisiei de Concurs, tel. de contact: 022-204-550 Rodica Reșitca, Vera Chilari 022-204-570, adresa de e-mail: vera.chilari@madrm.gov.md