A A A

Contacte

Adresa: MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162

Email: cancelaria@maia.gov.md

 

Nr.          d/o

Numele, prenumele

Funcția 

bir.

tel. serv.

e-mail

1

BOLEA Vladimir

Ministru 

1108

 

 

2

ANTICAMERA
VLADIMIROV Nadejda

asistent

1108

204-508

nadejda.vladimirov@maia.gov.md

 

3

GHERCIU Sergiu

Secretar de stat

1408

204-501

sergiu.gherciu@maia.gov.md

4

ȘARBAN Vasile

Secretar de stat

1116

204-503

vasile.sarban@maia.gov.md

5

SCRIPNIC Iurie

Secretar de stat

1416

204-502

iurie.scripnic@maia.gov.md

6

 

Secretar general al Ministerului

1407

204-504

 

Cabinetul ministrului

7

MANOLE Daniela

Șef de cabinet

1110

204-505

daniela.manole@maia.gov.md

8

ROTARU Veronica

Consilier

1408

204-507

veronica.rotaru@maia.gov.md

9

 

Consilier

1105

204-509

 

Serviciul audit intern

10

BULAT Inga

Șef Serviciu

1406

204-551

inga.bulat@maia.gov.md

11

 

Auditor intern

1107

204-552

 

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

12

MARTIN Liliana

Șef Direcție

1409

204-517

liliana.martin@maia.gov.md

13

MACUH Ruxanda

Consultant principal

1417

204-518

ruxanda.macuh@maia.gov.md

14

 

Consultant principal

1417

204-519

 

15

MURA Ana

Consultant principal

1417

204-520

ana.mura@maia.gov.md

16

CODREAN Ludmila

Consultant principal

1417

204-521

ludmila.codrean@maia.gov.md

Serviciul probleme speciale

17

GRIPACEVSCHII Natalia

Consultant principal

1316

204-516

natalia.gripacevschii@maia.gov.md

Secția juridică

18

DOGOTARI Vasilii

Șef interimar Secție 

1404

204-525

vasilii.dogotari@maia.gov.md

19

LEPĂDATU Moisei

Consultant principal

1404

204-525

moisei.lepadatu@maia.gov.md

20

MARTÎNOVA Inna

Consultant principal

1116

204-527

inna.martinova@maia.gov.md

21

BÎRLIBA Vera

Consultant principal

 1404

204-526

vera.birliba@maia.gov.md

Serviciul management resurse umane

22

CRISTEA Nadejda

Șef Serviciu

1413

204-510

nadejda.cristea@maia.gov.md

23

TUDOS Svetlana

Consultant principal

1415

204-511

svetlana.tudos@maia.gov.md

24

GRIGORAȘ Ana

Consultant principal

1415

204-532

ana.grigoras@maia.gov.md

Secția financiar - administrativă

25

STRATULEA Maria

Șef Secție

1102

204-548

maria.stratulea@maia.gov.md

26

EDU Elena

Consultant principal

1104

204-547

elena.edu@maia.gov.md

27

 

Consultant principal

1104

204-546

 

28

GOLIC Loreta

Consultant principal

1104

204-546

loreta.golic@maia.gov.md

Serviciul evidență contabilă

29

GRIGORIEVA Marina

Șef Serviciu, Contabil - Șef

1103

204-553

marina.grigorieva@maia.gov.md

30

 

Consultant principal

1103

204-554

 

Serviciul administrarea patrimoniului de stat

31

ȘTIRBU Mariana

Șef serviciu

1114

204-544

mariana.stirbu@maia.gov.md

32

VÎLCU Victoria

Consultant principal

1114

204-544

victoria.vilcu@maia.gov.md 

Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

33

CALMÎȘ Tudor

Consultant principal

1418

204-559

tudor.calmis@maia.gov.md

Serviciul managementul documentelor

34

TABACOVA Corina

Șef Serviciu

1405

204-512

corina.tabacova@maia.gov.md

35

LUNGU Eduard

Specialist superior

1405

204-513

eduard.lungu@maia.gov.md

 

ARSENII Victoria

Șef arhiva (contract)

1405

204-513

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

36

TURCULEȚ Daniela

Consultant principal

1101

204-542

daniela.turculet@maia.gov.md

Direcția politici și programe de dezvoltare rurală

37

PETRACHI Galina

Șef direcție

1403

204-538

galina.petrachi@maia.gov.md

38

CÎRLIG Eugenia

Consultant principal

1402

204-539

eugenia.cirlig@maia.gov.md

39

DUMITRAȘ Lilia

Consultant principal

1402

204-539

lilia.dumitras@maia.gov.md

40

CUCEREANU Anna

Consultant principal

1401

204-541

anna.cucereanu@maia.gov.md

41

 

Consultant principal

1401

204-541

 

Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în agricultură

42

REȘITCA Rodica

Șef Serviciu

1319

204-550

rodica.reshitca@maia.gov.md

43

RUSNAC Cristina

Consultant principal

1319

204-556

cristina.rusnac@maia.gov.md

Direcția politici în sectorul vegetal

44

GRIGORIȚA Viaceslav

Șef interimar Direcție

1311

204-514

viaceslav.grigorita@maia.gov.md

45

BÎLICI Dulsineia

Consultant principal

1312

204-515

dulsineia.bilici@maia.gov.md

46

GRAMA Marin

Consultant principal

1312

204-537

marin.grama@maia.gov.md

47

CATERENCIUC Cristina

Consultant principal

1312

204-515

cristina.caterenciuc@maia.gov.md

48

 

Consultant principal

1312

 

 

Serviciul industria alimentară pe segmentul vegetal

49

LEAHU Maria

Șef serviciu

1313

204-540

maria.leahu@maia.gov.md

50

CEBOTARI Elena

Consultant principal

1313

   204-540

elena.cebotari@maia.gov.md

Direcția protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală

51

RUSU Ghenadie

Șef direcție

1112

204-523

ghenadie.rusu@maia.gov.md

52

GRIGORIȚA Cristina

Consultant principal

1118

204-545

cristina.grigorita@maia.gov.md

53

ȚURCANU Mihai

Consultant principal

1118

204-528

mihai.turcanu@maia.gov.md

54

ȘARBAN Cristina

Consultant principal

1118

204-528

cristina.sarban@maia.gov.md

55

 

Consultant principal

1118

204-528

 

Serviciul politici în sectorul vitivinicol  și al băuturilor alcoolice

56

DASCALIUC Liliana

Șef Serviciu

1115

204-558

liliana.dascaliuc@maia.gov.md

57

NEGREI Elena

Consultant principal

1115

204-533

elena.negrei@maia.gov.md

58

 

Consultant principal

1115

204-533

 

Serviciul îmbunătățiri funciare și fond funciar

59

DOGOTARI Angela

Șef Serviciu

1410

204-543

angela.dogotari@maia.gov.md

60

NEMȚANU Vasile

Consultant principal

1411

204-536

vasile.nemtanu@maia.gov.md

61

Necruțu Nicoleta

Consultant principal

1411

 204-536

nicoleta.necrutu@maia.gov.md 

Direcția politici în sectorul zootehnic

62

ROȘCA Valentin

Șef Direcție

1412

204-506

valentin.rosca@maia.gov.md

63

CRAVCESCO Maria

Consultant principal

1414

204-522

maria.cravcesco@maia.gov.md

64

ȚURCANU Viorica

Consultant principal

1414

204-529

viorica.turcanu@maia.gov.md

65

 

Consultant principal

 

 

 

Serviciul industria alimentară pe segmentul animal

66

CIUBEICA Cristina

Consultant principal

1414

204-529

cristina.ciubeica@maia.gov.md

Direcția medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

67

DRAGAN Vitalie

Șef Direcție

1113

204-549

vitalie.dragan@maia.gov.md

68

MEREUȚĂ Albina

Consultant principal

1117

204-530

albina.mereuta@maia.gov.md

69

BALACCI Sergiu

Consultant principal

1117

204-530

sergiu.balacci@maia.gov.md

70

MALANCEA Nicolae

Consultant principal

1117

204-531

nicolae.malancea@maia.gov.md

71

MUTU Denis

Consultant principal

1117

204-531

denis.mutu@maia.gov.md

Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine

72

STAHI Marcela

Șef Serviciu

1211

204-524

marcela.stahi@maia.gov.md

73

 

Consultant principal

1211

204-524