A A A

CRD

Consiliul regional pentru dezvoltare este o structură funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituit pentru coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

 

Consiliul regional este alcătuit din preşedinţii de raioane, primarii, reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile.

 

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului regional sînt aleşi dintre membrii acestuia - reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Consiliul regional este responsabil de dezvoltarea generală din regiune şi de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului de acţiuni. Consiliul regional identifică, conform criteriilor definite la nivel naţional, zonele defavorizate din regiunea sa de dezvoltare, aprobă şi promovează proiectele de dezvoltare regională.