Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Dragi Experţi şi Reprezentanţi ai Societăţii Civile

 


  

Dragi Experţi şi Reprezentanţi ai Societăţii Civile,

Vă informăm că Fondul Ecologic Național (FEN) iniţiază procesul de identificare a candidaţilor potriviţi pentru poziţia de experți ai FEN.

Regulile și procedurile legate de funcționarea FEN, împreună cu criteriile pentru selectarea candidaților potriviți pot fi găsite în Regulamentul FEN.

Totodată, Experţii în domeniu, care efectuează expertiza proiectelor sunt specialişti de înaltă calificare, cu practică de muncă în domeniu de cel puțin 5 ani, care examinează documentaţia de proiect prezentată de către colaboratorii FEN şi eliberează avizul respectiv.

 

Drepturile expertului:

a)      să primească pentru studiere şi folosire pe parcursul examinării toate documentele şi materialele necesare, care se referă la proiectul respectiv;

b)      să propună organizarea şi efectuarea cercetărilor necesare pentru aprecierea veridicităţii datelor despre impactul activităţii preconizate asupra mediului;

c)      să ceară solicitantului informaţii suplimentare cu referire la propunerea de proiect examinată;

d)     să prezinte propuneri pentru perfecţionarea documentaţiei de proiect sau completarea lui conform cerinţelor prezentului regulament;

e)      să ceară, în caz de necesitate, prelungirea termenului stabilit în prealabil de efectuare a expertizei şi să efectueze cercetările suplimentare.

 

Obligaţiunile expertului:

a)      să examineze în termen de 10 zile materialele şi documentaţia de proiect prezentate de către colaboratorii serviciului;

b)      să examineze toate materialele şi documentele prezentate pentru expertiză şi să aprecieze:

-         actualitatea şi necesitatea realizării proiectului;

-         corespunderea direcţiilor prioritare de finanţare ale fondului ecologic;

-         evitarea dublării cu alte programe, proiecte, activităţi bugetare;

-         justificarea cheltuielilor în conformitate cu actele normative în vigoare pentru domeniile respective (în construcţii, montaj, tehnologii de domeniu) şi în raport cu preţurile existente şi rezultatele preconizate (analiza economică, principiul cost-beneficiu);

-         potenţialul solicitantului (pretendentului) de a efectua asemenea lucrări;

-         corespunderea duratei de timp preconizată pentru realizarea proiectului, volumului de lucrări;

-         posibilitatea cofinanţării din partea organizaţiei sau instituţiei pretendente sau din partea altor organizaţii.

c)      să întocmească şi să prezinte Consiliului avizul privind examinarea propunerii de proiect, care va include recomandări privind aprobarea, remiterea spre definitivare sau respingerea proiectului prezentat;

d)     să remită, după întocmirea avizului, serviciului FEN toate materialele şi documentele primite spre examinare în calitate de expert.

 

Expertul poartă răspundere pentru corectitudinea aprecierii documentaţiei prezentate spre expertizare, calitatea avizului, respectarea termenelor de avizare, respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.

 

Toți candidații potriviți sunt rugați să trimită CV-urile lor actualizate la adresa de e-mail: ion.lica@madrm.gov.md, indicând în subiectul mesajului "Candidat pentru Expert FEN", nu mai tîrziu de 31 Octombrie 2019.

Vă rugăm cu amabilitate să transmiteţi mesajul dat şi altor părţi interesate.

Vă mulţumim anticipat.