A A A

Evaluare impact


 Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

 

 Registrul evaluării prealabile a activității planificate

 

Platforma de informare a publicului interesat privind Documenția de Evaluarea Impactului asupra Mediului (DEIM)

Evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier

 


Procedură efectuată pentru stabilirea ulterioară a schimbărilor directe sau indirecte ale mediului, provocate de realizarea activităților planificate care afectează sau pot afecta atât sănătatea omului, cât și diversitatea biologică, solul, subsolul, apa aerul, clima, landșaftul, bunurile materiale, patrimoniul cultural, precum și interacțiunea dintre factorii enumerați.


Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este precedată de o evaluare prealabilă a activității planificate care se efectuează în baza cererii depuse de inițiator cu un conținut detaliat în conformitate cu legislația. În urma evaluării prealabile autoritatea competentă aprobă prin decizie necesitatea evaluării activității planificate sau, dacă nu necesită, spre elaborarea documentației tehnice care se supune expertizei ecologice de stat.

În cazul pronunțării unei decizii despre necesitatea evaluării impactului asupra mediului a activității planificate, aceasta este obligată să îndeplinească toate procedurile ulterioare prevăzute de legislație.

Prezenta procedură este stabilită în legea organică a Parlamentului Republicii Moldova numărul 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului publicată pe 04 iulie 2014 în Monitorul Oficial numărul 174-177, intrată în vigoare din 04 ianuarie 2015. Aceasta transpune parțial Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene numărul L26 din ianuarie 2012.


 Informatii generale necesare pentru pregatirea catre evaluarea impactului asupra mediului

 

Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului


Legea nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică


Ordinul ministrului nr.37 din 05 aprilie 2017 cu privire la aprobarea normelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.