A A A

Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte

 


 

 

Evaluare prealabilă

 

Evaluare impact la nivel național

 

Evaluare impact în context transfrontalier

 

 


 

Evaluarea impactului asupra mediului este un instrument introdus în legislația națională, în scopul asigurării prevenirii sau minimizări, la etapele inițiale, a unor posibile efecte semnificative asupra mediului înconjurător ce pot surveni în rezultatul construcţiei de obiecte noi, extinderii, reconstrucţiei, modernizării, reprofilării, demolării şi lichidării obiectelor, dobândirii sau utilizării resurselor naturale.

 

Evaluarea impactului asupra mediului se aplică pentru toate proiectele publice şi private sau unele genuri de activitate planificată,pentru stabilirea ulterioară a schimbărilor directe sau indirecte ale mediului, provocate de realizarea activităților economice care afectează sau pot afecta atât sănătatea populației, cât și diversitatea biologică, solul, subsolul, apa, aerul, clima, landșaftul, bunurile materiale și patrimoniul cultural.

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se desfășoară la nivel național și în contexttransfrontalier. Dacă pe teritoriul Republicii Moldova este prevăzută realizarea unor activități planificate cu impact transfrontalier sau dacă o activitate planificată a altor state poate avea impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova, evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în context transfrontalier în conformitate cu cerințele Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenția Espoo, 1991), iar responsabil pentru coordonarea unei astfel de evaluări este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În cazul în care, se constată lipsa impactului transfrontalier, atunci evaluarea impactului asupra mediului se realizează la nivel național de către Agenția de Mediu.

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este reglementată de prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în vigoare din 04.01.2015, care transpune parțial Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 86/2014, prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 1 din 04.01.2019 a fost aprobat Ghidul cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului.