Evaluare impact la nivel național

 


 

28.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către Consiliul raional Dondușeni, str.Independenței, 47, or.Dondușeni, MD-5101, dl Victor CHIRIAC - președintele raionului, pentru proiectul „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona 8 de management a deșeurilor (ZMD 8) din Regiunea de dezvoltare Nord în conformitate cu Strategia de Gestionare a Deșeurilor a R.Moldova pentru 2013-2027”, propus a fi amplasat în raionele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII...

 


  

27.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către Consiliul raional Ungheni, str.Națională, 11, or.Ungheni, MD-3600, dna Ludmila GUZUN - președintele raionului, pentru proiectul „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona 5 de management a deșeurilor (ZMD 5) din Regiunea de dezvoltare Centru în conformitate cu Strategia de Gestionare a Deșeurilor a R.Moldova pentru 2013-2027”, propus a fi amplasat în raionele Ungheni, Nisporeni și Călărași. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII...

 


 

26.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către Î.S. „Moldelectrica”, mun.Chișinău, MD-2012, str.V. Alecsandri 78, dl Ghenadi Dimov - director general, pentru proiectul „Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României prin construcția stației Back-to-Back(BtB) din Vulcănești și Chișinău, precum și a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400kV Vulcănești-Chișinău cu o lungime de cca 158 km”, propus a fi amplasat pe teritoriile administrative a raioanelor Ialoveni, Hâncești, Cimișlia, Taraclia, Cahul și Vulcănești, înregistrată la minister cu nr.3613 în data de 12.12.2016. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII...

 


 

25.  

 


24.  

 


23.   


22.   


21. 


20.   


19.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare , Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către „Cariera Micăuți” S.A., satul Gornoe, raionul Strășeni, MD-3719, dl Evghenii COVAL - director general, pentru proiectul  „Exploatarea suplimentară a părții de nord a zăcământului de calcar recifal „Micăuți-I” și recultivarea carierei cu suprafața șantierului de pînă la 39,3 ha”, propus a fi amplasat în extravilanul localităților Gornoe, Micăuți, Persecina raionul Strășeni. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII...

 


18.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către „Bona Fides Intel” S.R.L., MD-2024, mun.Chișinău, str. Zimbrului 10A, dl Ion Budu - director, pentru proiectul „Lucrări de consolidare a malului drept al râului Nistru pe segmentul fâșiei riverane a râului Nistru (km 326,7 –326,85)”, propus a fi amplasat în perimetrul zonei curativ-sanatoriale  din strada Stejarilor, teritoriul parcului Nistrean a orașului Vadul lui Vodă, mun.Chișinău”. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII... 


17.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către „Nordix-Prim”S.R.L., MD-4601, orașul Edineț, str. Al-dru cel Bun, 126/1, dl  Oleg Borodatîi - director, pentru proiectul „Construcția fundațiilor și instalarea a 2 (două) turbine eoliene de marca VESTAT-V66, cu puterea totală instalată de 3,3 MW”, propus a fi amplasat înamplasat în extravilanul orașului Cupcini, raionul Edineț. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII...

 


16.  În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului la nivel național derulată în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a primit solicitarea privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă de către Unitatea de implemenatare a proiectelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului - „Oficiul Prevenirea Poluării Mediului”, MD-2004, str. Mitropolit Dosoftei 156 A - dna Tatiana Țugui - manager, pentru proiectul „Construcția Centrului de Gestionare al Deșeurilor Periculoase din Republica Moldova ”, propus a fi amplasat înamplasat în extravilanul mun.Chișinău, or.Sîngera. Astfel, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, informăm publicului interesat despre posibilitatea înaintării eventualelor comentarii/observații asupra activității planificate și asupra rezultatului parcurgerii etapei procedurii de reglementare. DETALII... 


15.  

 


14.   


13.   


12.   


11.  


10.   


9.   


8.   


7.   


6.   


5.  


4.  


3.  


2.  


1.