Evaluare strategică de mediu în context transfrontalier

 


 

 

Dacă în procesul determinării domeniului de aplicare al raportului privind evaluarea strategică de mediu s-a constatat că implementarea planului sau programului pe teritoriul Republicii Moldova (parte de origine) poate genera efecte semnificative pentru mediul unui alt stat, atunci autoritatea competentă de comun acord cu iniţiatorul, trimite o notificare prin canale diplomatice, anexând proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu părţii afectate, precum şi altor părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu care au solicitat aceste documente.

În cazul în care, Republica Moldova este parte afectată şi a primit de la partea de origine o notificare, având anexat proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu în limba convenită de părţi, autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, comunică despre participarea sau neparticiparea sa la procedura de evaluare strategică de mediu în context transfrontalier.

 

Republica Moldova (parte de origine)

Republica Moldova (parte afectată)