A A A

Extins: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

Proiectul „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în Republica Moldova” este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și implementat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

 

Numărul contractului:                                  81268195

Numărul de procesare a proiectului:           14.2267.4-021.00

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Denumirea sarcinii: Expert național pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea unui program de grant

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Proiectul intenționează să angajeze un expert național pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea programului de grant, care va asigura elaborarea regulamentului și a condițiilor de acordare a 2 sub-granturi. Scopul Programului de grant este creșterea capacității operatorilor economici cu activități specifice de valorificare a deșeurilor din fluxurile specifice ale acestora: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz. Programul de grant urmează a fi coordonat și aprobat de către GIZ, inclusiv anunțul acestuia. Desfășurarea implementării Programului de grant va fi însoțită și de o campanie de informare, organizată în comun cu expertul în comunicare și relații cu mass-media. De asemenea, Programul de grant va fi elaborat în conformitate cu prevederile și principiile incluse în regulamentele privind managementul uleiurilor uzate, vehiculelor scoase din uz și a anvelopelor uzate, elaborate în cadrul proiectului de către experții contractați în acest sens.

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 

-    Diplomă universitarăcel puțin în unul din următoarele domenii:mediu, drept, administrație publică sau alte domenii relevante.

-    Cel puțin 3 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public, ori activități similare în autoritățile publice centrale.

-    Experiență dovedită în dezvoltarea actelor juridice în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare

-    Cunoștințe în domenii aferente (linii de grant, subvenții, programe de finanțare etc.)

-    Abilități analitice și de redactare

-    Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient

-    Abilități excelente de comunicare

-    Cunoștință de limbă românăși rusă.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 

-   până la ora: [14:00]

-   până la data de: [07.05.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: dorin.andros@uipm.md   

Caietul de saricini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: