Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

EXTINS: 23.06.20 Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole

 


 

 

EXTINS: 23.06.20 Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi domeniul zootehnic

 

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) își propune să demonstreze potențialul de adaptare al agriculturii conservative și să sprijine generarea de cunoștințe și investițiile agricultorilor din zona rurală în vederea promovării sistemelor și tehnologiilor durabile pentru agricultură care duc la producere agricolă mai rezilientă la schimbările climatice.

 

O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

 

În acest context UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii (sau consorțiu de companii) care va elabora și edita 10 publicații în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice prin promovarea unor practici agricole durabile și va organiza seminare cu tematica „Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole”. Activitățile vor fi realizate în două etape:

 

Elaborarea în limba română a publicațiilor (broșurilor):

 

 1. Protecția integrată la cultura tomatelor (Solonaceelor) și reziliența la schimbările climatice (Maxim 80 -100 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 2. Înierbarea terenurilor agricole în calitate de metodă de conservare a apei și solului (Maxim 40 - 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 3. Înființarea perdelelor forestiere de protecție în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice (Maxim 40 - 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 4. Colectarea apei de ploaie în agricultură pentru adaptarea la schimbările climatice (Maxim 40 - 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 5. Bunele practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură (Maxim 40 - 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 6. Bunele practici de utilizare a terenurilor degradate în cultivarea culturilor cu potențial energetic și producerea de biomasă (Maxim 60 - 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 7. Bunele practici de protecție integrată a culturilor agricole în condițiile de schimbări climatice (Maxim 60 - 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 8. Ghid privind bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice (Maxim 60 - 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 9. Bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice (Maxim 24 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12);
 10. Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole (180 - 200 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 11. Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice (180 - 200 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 12. Bunele practici în apicultură în contextul schimbărilor climatice (60 - 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 13.  Bunele practici în piscicultură în contextul schimbările climatice (60 - 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 14. Bunele practici de creştere a fructelor, strugurilor şi pomuşoarelor în contextul schimbărilor climatice (120 - 150 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 15. Bunele practici în legumicultură în contextul schimbărilor climatice (130 - 160 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;

 

Elaborarea Programului și organizarea instruirii cu tematica ”Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole” și organizarea instruirilor pentru 45 persoane divizate în 3 grupuri cu un volum de 16 ore academice per grup cu testarea participanților și acordarea certificatelor de participare.

 

Elaborarea Programului de instruire cu tematica „Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice” și organizarea instruirilor pentru 90 persoane divizate în 6 grupuri tematice cu un volum de 8 ore academice per grup cu testarea participanților și acordarea certificatelor de participare.

 

Criterii minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii precum şi alte detalii le găsiţi accesînd: UCIP IFAD

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 16.06.2020, extins 23.06.2020 ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 24/20 PRRECI.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md