Informații generale despre proiect

 

 

Grantul ECAPDEV pentru Proiectul de Pregătire a Proiectului  ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (P173076)

 

 

Descrierea proiectului

 

Obiectivele Proiectului sunt de a sprijini pregătirea Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (PSAASM) și de a consolida capacitatea instituțională pentru pregătirea Proiectului și activitățile inițiale de implementare.

 

Proiectul va cuprinde următoarele activități:

1. Pregătirea documentației critice a PSAASM, inclusiv: (i) efectuarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate pentru măsurile selectate de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, inclusiv evaluarea tehnică, economică și financiară; (ii) efectuarea de evaluări ale impactului asupra mediului și social, precum și pregătirea instrumentelor de mediu și sociale, după cum poate fi cerut de standardele de mediu și sociale pentru măsurile selectate de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate; și (iii) realizarea sau actualizarea proiectelor tehnice detaliate și a documentelor de licitație pentru măsurile selectate de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate.

2. Screening-ul și selectarea școlilor și centrelor de sănătate pentru intervenții privind apa, salubritatea și igiena (WASH), inclusiv actualizarea sau dezvoltarea soluțiilor standard de proiectare.

3. Elaborarea planurilor de îmbunătățire a performanței pentru furnizorii de servicii de apă selectați, inclusiv: (i) evaluarea performanței furnizorilor de servicii (audituri tehnice, financiare, energetice); (ii) dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a performanței costurilor / unor business planuri; (iii) dezvoltarea sau revizuirea tarifelor, pregătirea aplicării tarifelor și acordurilor de delegare pentru furnizorii serviciilor de apă selectați; și (iv) oferirea de asistență tehnică pentru consolidarea capacității de îmbunătățire a eficienței operaționale, financiare și tehnice a furnizorilor de servicii de apă.

4. Consolidarea capacităților pentru pregătirea Proiectului, faza inițială de implementare și audit, inclusiv: (i) Instruiri și alte activități de consolidare a capacităților pentru MADRM, UIPM, agențiile de dezvoltare regională, autoritățile locale și furnizorii de servicii de apă privind implementarea Proiectului și standardele de mediu și sociale ; (ii) suport al costurilor de operare pentru comunicații, traducere, rechizite de birou; și (iii) servicii de consultanță pentru consolidarea capacităților UIPM  privind standardele de mediu și sociale, achiziții și management financiar, monitorizare și evaluare și auditul grantului.