Informații utile pentru solicitanții de subvenții în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural