Instrument semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat un instrument semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți, care oferă suport agenților economici a căror activitate este generatoare de poluanți în procesul de calculare a plăților respective.

 

Acest instrument de lucru, compus din 6 secțiuni, a fost elaborat în format Excel și nu reprezintă un formular oficial de prezentare a informației privind plățile pentru emisiile și deversările de poluanți către Serviciul Fiscal de Stat.

 

În Secțiunile 2-6 se calculează automat suma plăților pentru emisiile și deversările de poluanți prin introducerea unor date, iar în Secțiunea 1 se introduc automat datele din Secțiunile 2-6 în corespundere cu toate compartimentele dării de seamă (Formularul EMPOLDEP19). Prin urmare, agenții economici vor putea prelua datele din Secțiunea 1 a instrumentului Excel și le vor putea utiliza pentru prezentarea dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat.

 

Instrumentul semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și a Ordinului Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 15/2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor şi poate fi accesat la fişierul de mai jos: