Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la concurs ,,Construcția drumului în beton vibrocilindrat/varianta albă cu lungimea de 1,0 km din s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă.”

UCIP-IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:

,,Construcția drumului în beton vibrocilindrat/varianta albă cu lungimea de 1,0 km din s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă.”

Setul de documente poate fi procurat prin achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei. Modelul cererii de achiziție a setului de documente și rechizitele bancare pot fi găsite pe pagina www.ucipifad.md la compartimentul „Achiziții”, Licitația 64/18 PRRECI.

 

Cerințe minime de eligibilitate:

(a)   volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 4,5 mil.lei.

(b)  experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator, inclusiv în  drumuri şi piste de aviaţie (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%).

(c)   diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere ( a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

(d)  propuneri pentru disponibilitatea (propriu, leasing, chiria, etc) la timp a echipamentului esenţial enumerat în Datele despre Licitaţie , şi

(e)   un manager de proiect cu experienţă de doi ani în lucrări de natură şi volum echivalent.

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 01 octombrie 2018, ora 10:00, pe adresa: of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Documente atașate: