Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la concurs: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești

 


 

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești.

 

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt următoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinația plății: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Cerințe minime:       

1)     Volumul minim anual de lucrări de construcții necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 5,4 mln MDL;

2)     Experiența pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcția a cel puțin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerință, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporție de minim 70%);

3)     Diriginte de șantier atestat în domeniul construcțiilor rețelelor de distribuție a apelor și sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

4)     Propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esențial (propriu, leasing, chiria, etc.) enumerat în Datele despre Licitație.

 

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent (pentru Societățile pe Acțiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizațiilor (pentru Societățile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;

(b) diriginte de șantier atestat în domeniul construcțiilor rețelelor de distribuție a apelor și sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

(c) Bilanțul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea prețurilor -obligatoriu;

(f) Informația despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanția de participare la licitație;

(h) Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

(j) Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k) Declarație privind situația personală a operatorului economic și alte documente adiționale.

 

Modelul scrisorii pentru exprimarea interesului  și alte detalii despre concurs pot fi accesate pe site-ul www.ucipifad.md, rubrica Achiziții, nr. 63/19 PRRECI.

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 23 octombrie 2019, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md