Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație „Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepinierii Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rura

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația în 5 loturi privind Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepinierii Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), după cum urmează:

 

Lotul nr. 1: Dotarea Şcoalii de Cîmp pentru Fermieri GȚ „Pașcurov Iuri Anatoli”

1.1 Semănătoare pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till

Lotul nr. 2: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură „Silva-Sud” Cahul          

2.1 Grapă cu discuri

2.2 Încărcător frontal

2.3 Semănătoare p/u culturi cerealiere și leguminoase (tehnologia clasică)

2.4 Plug cizel

Lotul nr. 3: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură Telenești          

3.1 Tractor

Lotul nr. 4: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură Iargara      

4.1 Dislocator de rând cu brăzdar de 50 cm

Lotul nr. 5: Dotarea I.P Grădina Botanică (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

5.1 Încărcător frontal

5.2 Mașină de udat – cisternă

5.3 Remorcă pentru tractor

 

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova.
  2. Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani (min. un contract de livrare a tehnicii pentru fiecare din ultimii 3 ani);
  3. Deține calitatea de reprezentant certificat(dealer şi/sau distribuitor oficialpentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică şi utilaj agricol.
  4. Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse.
  5. Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată.
  6. Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță.
  7. Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință.
  8. Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.

 

 

    Alte detalii şi modelul Cererii de eliberare a setului de documente pentru participarea la concurs le găsiţi pe siteul www.ucipifad.md, Licitaţia 50/20 PRRECI.

 

Cererea de eliberare a setului de documente urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.

 

Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010). Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot separat.

 

Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

 

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate separat (1 original şi 1 copie) incluse într-un plic comun la fel sigilat cu specificarea pe acestea a numărului Lotului/lor (1-5) și Licitației (50/20 PRRECI) cu descrierea: „Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepinierii Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”;

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 22 septembrie 2020, ora 10.00.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.

 

UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.