Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație: Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale

 


 


Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), anunţă licitația pentru selectarea unei companii care va efectua designul, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea materialelor de tipar și va produce, personaliza produsele promoționale cu suportul unui designer, în corespundere cu specificațiile tehnice ale concursului

Criterii de eligibilitate a ofertanților:
1.    Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova;
2.    Să aibă experiență generală de cel puțin 5 ani în domeniul elaborării, imprimării materialelor tipografice și de personalizare a produselor promoționale și cel puțin un contract similar realizat în ultimii 3 ani;
3.    Prezența în echipă a designerului/lor, cu experiență în elaborarea design-ului produselor tipografice, de cel puțin 3 ani (prezentarea lucrărilor din portofoliu și CV-ului);
4.    Specificațiile tehnice a materialelor propuse vor fi în concordanţă deplină cu cerințele solicitate în prezentul ITB;
5.    Ofertanții care depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii nu vor fi eligibili.

Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:
1.    Formularul-cerere de participare la concurs (format UCIP IFAD);
2.    Formularul ofertei financiare și termenele de livrare (format UCIP IFAD);
3.    Declarația privind veridicitatea datelor prezentate (format UCIP IFAD);
4.    Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
5.    CV-ul și portofoliul designerului/lor implicați nemijlocit la realizare;
6.    Documente confirmative privind descrierea calității produselor oferite (după caz);
7.    Copia unui contract similar din ultimii 3 ani (după caz);
8.    Altele (portofoliul după caz).

Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 23 iunie 2020, ora 10.00.

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat (1 original + 1 copie ambele incluse în plic separat la fel sigilat) la sediul UCIP IFAD, Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 13, biroul 1303, MD-2004 cu inscripția „Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale”

 Detaliile şi modelul cererii le puteţi descărca accesând: UCIP IFAD
 
 Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la licitaţie urmează a fi   expediată la adresa: procurement@ucipifad.md