Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea aplicațiilor web privind: I)instrument web de evaluare a ideii de afaceri și II)calculator pentru compararea ofertelor de credit

 Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), anunță licitația pentru selectarea unei companii IT sau consorțiu de companii (în continuare Prestator) cu experiență în dezvoltarea aplicațiilor și paginilor web, care va elabora ,,la cheie’’ soluția tehnică IT și conținutul a 2 (două) instrumente web practice:

  1. Aplicație web: Evaluează ideea ta de afacere
  2. Aplicație web: Calculator de credit ,,Compară și alege conștient”

 

I.                   Obiectivele activității

Utilizarea instrumentelor web de către grupurile țintă vor contribui la facilitarea procesului de luare a deciziei în privința ideii de afacere, facilitarea procesului de luare a deciziei privind alegerea ofertei de creditare mai puțin costisitoare, dezvoltarea gândirii critice în procesul decizional, creșterea educației financiare și antreprenoriale în rândul tinerilor,

Instrumentele ce urmează a fi elaborate de Prestator vor constitui resurse digitale web

II.                Domeniul de aplicare

Instrumentele web sunt destinate grupurilor țintă ale Proiectului :tineri antreprenori, femeile antreprenoare, micii antreprenori, beneficiarii de remitențe, etc. care își doresc sa efectueze o investiție în domeniul agricol:

III.             Cerințe minime față de conținut:

1.  Realizarea aplicațiilor web vor fi efectuate după principiul „la cheie”, inclusiv elaborarea conținutului și integrarea/publicarea acestuia.

 

2.  Cerințe privind structura tentativă a aplicației Evaluează ideea de afacere:

Instrumentul va avea formatul unui test online, care va cuprinde un set de întrebări ca criterii de evaluare a ideii de afacere. Prestatorul va identifica anume acele întrebări/ criterii de evaluare care sunt universale pentru identificarea reușitei afacerilor in domeniul agricol.

Structura prealabilă a zonei publice va conține un minim din următoarele compartimente:

a. Pagina principală - va include cel puțin următoarele blocuri: denumirea instrumentului, scurtă descriere, obiective, principii de testare, rating, timp necesar, buton pentru START TEST;

b. Pagina/paginile de parcurgere a testului– vor include întrebările chestionarului prezentate in format interactiv și divizate pe subiecte/ domenii de evaluare, și variantele de răspuns.

Instrumentul va include un afișaj al progresului (care va permite monitorizarea traseului/parcurgerii setului de întrebări de către utilizator),

Analiza rezultatelor se va face pe bază de scoring. Fiecărui răspuns i se va atribui o anumită valoare în puncte, în funcție de impactul opțiunii selectate asupra reușitei afacerii.

c. Pagina de afișare a rezultatului – reprezintă pagina aplicaţiei web care va genera rezultatul testului privind calitatea ideii de afaceri în funcție de răspunsurile procesate.

 

3.      Cerințe privind structura tentativă a aplicației Calculatorul de credit – Compară și alege conștient:

Structura prealabilă a zonei publice va conține un minim din următoarele compartimente:

a.  Pagina principală va include cel puțin următoarele blocuri: denumirea instrumentului web, scurtă descriere, principii de utilizare a instrumentului, conținut narativ succint de educație financiară privind costul creditului, rating aplicație în baza de review utilizatori, buton acces calculator;

b.  Pagina calculatorului– va include câmpurile de configurare a parametrilor creditului (sumă, valuta, termen, perioada de grație, tip grafic, tipuri de comisioane, taxe, modalitatea de calcul a dobânzii, frecvența achitărilor dobânzilor si sumei principalului, etc).

Parametrii de configurare pot fi în mărime relativă sau mărime absolută, în funcție de ofertele de credit analizate de utilizator, fapt care trebuie luat în calcul la adaptarea și setarea formulelor de calcul DAE.

În cadrul paginii calculatorului, utilizatorul va avea posibilitatea să calculeze DAE pentru o singură ofertă de creditare sau mai multe (maxim 3 oferte).

Furnizorul va analiza varietatea produselor de credit pentru finanțarea afacerilor, puse la dispoziție de către instituțiile financiare bancare si nebancare, pentru a lua în calcul toți factorii si configurările posibilele la elaborarea calculatorului.

Rezultatul/Rezultatele generate de calculatorul de credit se vor genera în cadrul aceleiași pagini și va conține pentru fiecare ofertă de credit următoarele informații: Sumar (suma credit, valoarea absolută a comisioanelor și taxelor calculate, valoarea absolută a dobânzilor calculate, costul total al creditului), DAE și reprezentarea grafică care va afișa ponderea principalului și costurilor aferente la valoarea totală a rambursărilor.

 

IV.              Etape de implementare

Implementarea contractului va fi realizată prin respectarea de către Prestator a următoarelor ETAPE interdependente.

 

V.                Cerințe minime de calificare pentru companie

a)     Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova,

b)     Experiență de cel puțin 5 ani în furnizarea de software și servicii de proiectare a aplicațiilor web sau alte servicii similare,

c)      Echipă de dezvoltare a aplicației:

         -          Managerul de proiect,

         -          Software developer

         -          Graphic/Web designer

         -          Systems Analyst

         -          Expert în domeniul financiar bancar

         -          Expert în domeniul consultanței în afaceri agricole

 

VI.              Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

  1. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
  2. Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
  3. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;

 

VII.           Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: office@ucipifad.md si procurement@ucipifad.md

 

VIII.        Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională” specificată în Manualul de Procurări IFAD (decembrie 2020).

 

IX.              Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidența Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

 

X.                 Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 10 iunie 2021, ora 10.00.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 41/21 PRR cu indicarea denumirii licitației, ambele plicuri introduse într-un plic extern comun.

 

XI.              Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise cu maxim 7 zile înainte de termenul limita de prezentare a ofertei la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

XII.           UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.