Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unei aplicații web de administrare a bugetului pentru microantreprenori

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația pentru selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unei aplicații web de administrare a bugetului pentru microantreprenori;

 

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova.
 2. Experiență de cel puțin 5 ani în furnizarea de software și servicii de proiectare a paginilor și aplicațiilor web, în efectuarea unor sarcini similare (adică dezvoltarea paginilor/ aplicațiilor web);
 3. Portofoliu de lucrări care ar dovedi excelență profesională cu cel puțin trei proiecte implementate cu succes în ultimii 5 ani;
 4. Personal cu experiență relevantă în dezvoltarea și proiectarea aplicațiilor web;

 

 1. I.                   Nu vor fi admise la concurs companiile care:
 2. depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii;
 3. nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;
 4. au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD;
 5. sunt în conflict de interese cu Beneficiarul de grant a UCIP IFAD;

 

 1. II.                Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:
 2. Forma standard a ofertei conform Anexei I;
 3. Declarația pe propria răspundere a ofertantului conform Anexei II;
 4. Oferta Financiară conform Anexei III;
 5. Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 6. Portofoliu de lucrări care ar dovedi excelență profesională cu cel puțin trei proiecte similare implementate cu succes în ultimii 5 ani;
 7. CV-ul/le Personalului cheie specificat în ToR (forma liberă) cu includerea obligatorie a experienței similare (prezentarea link-urilor aplicațiilor elaborate anterior de aceștia);
 8. CV-ul specialistului din cadrul companiei care se va ocupa de mentenanța aplicației pe perioada de 1 an.

 

 1. III.             Comisia de licitaţie nu va accepta oferta dacă:
 2. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 3. Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 4. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;

 

      Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md

 

 1. IV.              Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională” specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010).

 

 1. V.                 Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

 

 1. VI.              Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 16 noiembrie 2020, ora 10.00.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 57/20 PRR Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unei aplicații web de administrare a bugetului pentru microantreprenori, ambele plicuri introduse într-un plic extern comun.

 

 1. VII.           Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.

 

 1. VIII.        UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.