Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație: Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația pentru Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare (elaborare Brand Book, design materiale tipografice/promoţionale, videoului pentru Campania de Educaţie Financiară și planificarea și realizarea campaniei de informare);

 

În cadrul acestei licitații UCIP IFAD va selecta o companie care va elabora activitățile conform cerințelor înaintate, după cum urmează:

 1. Organizarea de întrevederi cu UCIP IFAD pentru definirea scopului, obiectivelor, publicului țintă, identificarea conceptului, prestabilirea planului de acțiuni și termenilor limită de prezentarea a activităților, distribuirea obligațiunilor pentru realizarea activităților incluse în CEF.
 2. Elaborarea și prezentarea conceptului vizual, conținutului, stilului grafic al Brand Book-ului (cel puțin 2 opțiuni vor fi prezentate pentru revizuire UCIP IFAD);
 3. Elaborarea și prezentarea conceptului designului materialelor promoționale și informaționale de promovare a CEF;
 4. Elaborarea și prezentarea conceptului unui video privind lansarea CEF;
 5. Configurarea și mentenanța paginii personalizate CEF pe parcursul a 6 luni (social media).

 

Activitățile cheie

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui contract prestatorul urmează să realizeze următoarele obiective:

 1. Elaborarea Brand Book-ului CEF cu specificațiile privind culorile folosite în redarea grafică a brandului și codurile acestora CMYK, RGB; elementele de identitate vizuala: logo şi slogan, culori, fonturi etc.; 
 2. Elaborarea designului, editarea, imprimarea și/sau livrarea conform cantităților solicitate a  materialelor tipografice și promoționale pentru CEF;
 3. Elaborarea spot-ului video pentru promovarea CEF;
 4. Elaborarea conceptului campaniei de comunicare pentru o perioadă de 6 luni și implementarea ei utilizând toate sursele mass media, social media.
 5. Elaborarea paginilor personalizate și configurarea lor în rețelele de socializare în scopul promovării activităților incluse în CEF, implementarea campaniei social media.

 

Descrierea detaliată a activităţilor cheie, cerințelor de calificare (cerințele de calificare pentru companie, cerințele de calificare pentru personalul cheie) le găsiţi accesând linkul.

 

Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

 1. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 2. Oferta nu conține informația solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 3. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;

 

Cererea de eliberare a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresaprocurement@ucipifad.md

 

Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Națională” specificată în cadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010).

 

Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 18 martie 2021, ora 10.00.

 

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 22/21 PRR Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare, ambele plicuri introduse într-un plic extern comun.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.