Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație: Selectarea unui companii/laborator pentru prestarea serviciilor de prelevare și testare a analizelor de sol și apă și elaborarea recomandărilor agronomice pentru producătorii de levănțică

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), organizează licitația națională pentru procurarea serviciilor unei companii/laborator ce prestează servicii de analiza sol și apa și oferă Consultații agronomice pentru producătorii agricoli, cu experți calificați în domeniu pentru:

1.       Prelevarea și testarea a 26 de analize de sol si 6 analize apa din 13 plantații a membrilor Asociației Cultivatorilor și Procesatorilor de Lavandă din Moldova.

2.       Elaborarea a 13 recomandări agronomice (câte una per plantație) pentru creșterea levănțicii –producătorilor agricoli, în baza probelor prelevate;

 

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  2. Experiență generală – Experiență în elaborarea recomandărilor agronomice și efectuarea analizelor sol și apă, (Minim acceptabil – 3 ani);
  3. Să aibă în componența echipei de experți cel puțin un expert cu Studii superioare în domeniul științelor biologice, inclusiv cu:

3.1  Experiență în elaborarea recomandărilor agronomice pentru sectorul de levănțică și/sau  Plante Aromatice și Medicinale, elaborate din ultimii 3 ani (Minim acceptabil – 1 recomandare);

 

Prestatorul va efectua analize de sol și apă la 13 plantații de levănțică, a membrilor Asociației Cultivatorilor și Procesatorilor de Lavandă din Moldova, situate în următoarele localități:

 

Nr

Amplasarea:

localitate (raion)

Nr. plantațiilor

Numărul de vizite

Distanta necesară a fi parcursă

 (tur-retur, km)

1

r. Leova, s. Sarateni și s. Hanasenii Noi

3 plantații

1

205

2

r. Nisporeni, s.Valea-Trestieni

1 plantație

1

190

3

r. Stefan Voda, s.Crocmaz

1 plantație

1

255

4

r. Călărași, s.Peticeni

1 plantație

1

125

5

r. Ungheni, s.Blindesti și s.Hîrcești

2 plantații

1

342

6

r-l Șoldănești, s. Cușmirca

2 plantații

1

242

7

r-l Dondușeni, s. Cernoleuca 

r-l Edineț, s.Gordinesti

2 plantații

1

500

8

m.Chișinău, s.Budești

1 plantație

1

30

 

 

 

 

 

Total

13 plantații

8

1634 km

 

Graficul și etapele proiectului:

Activitatea este planificată de a fi realizată în perioada Februarie-Martie 2021, în max. 30 zile lucrătoare, conform următoarelor activități:

 

Calendarul implementării activităților

Activitate

Livrabile

Nr. zile lucrătoare

1. Elaborarea, coordonarea cu Asociatia și aprobarea de UCIP IFAD a graficului și termenelor de prelevare și testare a probelor.

Graficului de prelevare și testare a probelor.

3

2. Prelevarea și testarea a 26 analize sol și 6 analize apă de la 13 plantații de levănțică, situate în localități menționate în capitolul III.

26 rapoarte de analiză sol și 6 rapoarte de analiză apă

13

3. Elaborarea a 13 recomandări agronomice, în baza rapoartelor de analiză, pentru fiecare plantație.

13 recomandări

13

4. Prezentarea recomandărilor și rezultatele de analiză spre aprobare asociației de profil (Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor de Lavandă din Moldova)

Actul de transmitere și aprobare a recomandărilor

1

 

TOTAL

30

 

      Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.

 

      Modelul cererii poate fi descărcat aici: Cerere.

 Licitația va avea ca rezultat un Contract încheiat între cele două părți. Contractul va fi  acordat companiei, care va oferi cel mai mic preț la serviciile care vor corespunde integral cerințelor solicitate.

  1. Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.
  2. Ofertele pot fi depuse pînă la data de 08 Feb 2021, ora 10:00 la următoarea adresă: Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul 1303, MD-2004 cu specificarea pe plic a datelor de contact ale ofertantului și a numărului Licitației - 11/21 PRRECI sau în varianta scanată la e-mailul: procurement@ucipifad.md
  3. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.
  4. UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.