Legislaţia naţională a Produse cu DOP, IGP şi STG

1. LEGEA nr.66 din 27.06.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate    lex.justice.md
 
2. LEGEA nr.101 din 12.06.2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate lex.justice.md 
 
3. Hotărîrie de Guvern nr.610 din 05.07.2010 de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate lex.justice.md 
 
4. Ordinul MAIA nr.149 din 04.08.2015 cu privire la procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate lex.justice.md