Legislația națională - politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală

 

 


 

 

1. Hotărărea Guvernului nr. 123 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.
 
 
2.Hotărărea Guvernului nr. 333 din 18.04.2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte (notificări).
 
 
3. Hotărărea Guvernului nr. 965 din  03.10.2018 pentru aprobarea proiectului de lege privindmodificarea unor acte legislative.
 
 
4. Hotărărea Guvernului nr. 966 din 03 octombrie 2018 pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative.
 
 
5. Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 03 octombrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) şi Planului de acţiuni privind implementarea acţiunilor de combatere şi prevenire a răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru anii 2019-2024.
 
 
6. Hotărărea Guvernului nr. 567 din 16.07.2014 cu privire la aprobarea Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020.
 
7. Hotărărea Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală.
 
8. Hotărîrea Guvernului nr. 572 din 06.08.2012 cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent.
 
 
9. Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.
 
 
10. Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 22 iulie 2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normei de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată.
 
 
11. Hotărârea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova.
 
 
12. Hotărârea Guvernului nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină.
 
 
13. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor si carantina fitosanitară.
 
 
14. Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din 25.10.2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală.
 
 
15. Hotărîrea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sal de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.
 
 
16. Hotărărea Guvernului nr. 1307 din 12.12.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură.
 
 
17. Legea nr. 119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
 
 
18. Hotărărea Guvernului nr. 268 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”.
 
 
19. HOTĂRÎRE Nr. 1209 din  05.12.2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar”