Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Licitația publică privind selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul.

Fondul  Internaţional  pentru  Dezvoltarea  Agriculturii  (IFAD)  finanţează  Programul  Rural  de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă  (PRRECI) în Moldova. Programul este în derulare din 2014 şi va activa în decursul unei perioade de cinci ani. Componenta INFRASTRUCTURA RURALĂ DE SCARĂ MICĂ din cadrul PRRECI este gestionată de către Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor IFAD (ANGAJATOR). 

Funcția Responsabilului tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor civile care se vor executa în baza proiectului tehnic și în conformitate cu condițiile contractului, care urmează a fi semnat între Angajator și compania de construcții (Contractor). Responsabilul tehnic va activa sub controlul direct al ANGAJATORULUI și în cooperare cu beneficiarul de proiect format din agenți economici ca grupul-client (în continuare “Client”) și Primărie.   

Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială personală și deplina faţa de Angajator şi client care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfășurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificațiilor cantitative descrise în documentația tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.

Sarcinile, responsabilitățile, criteriile de evaluare și modelul scrisorii pentru exprimarea interesului poate fi găsit accesând site-ul www.ucipifad.md, nr. 69/18 PRRECI.

Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, prezentați scrisoarea de exprimare a interesului conform la una din adresele menționate mai jos, până la 19 octombrie 2018, ora 10:00, cu următoarele specificații:

 

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Republica Moldova, mun. Chișinău

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul 1303

„Pentru Licitația 68/18 PRRECI”

sau în varianta scanată la adresa electronică:

E-mail: procurement@ucipifad.md

 

Pentru eventuale întrebări de clarificare:

Nadejda Russu, specialist în procurări UCIP-IFAD

Tel. (373 22) 22-50-46

Fax (373 22) 24-00-56

E-mail: procurement@ucipifad.md

                             

Vă mai informăm că numai responsabilii tehnici incluși în lista scurtă vor recepționa Cererea pentru ofertă tehnică și financiară (Request for proposal).