Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Licitație publică privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția podului peste pârău și acces la pod din satul Sireți, raionul Strășeni.

UCIP-IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: ,,Construcția podului peste pârău și acces la pod din satul Sireți, raionul Strășeni”. 

Modelul cererii de achiziție a setului de documente și rechizitele bancare pot fi găsite pe pagina www.ucipifad.md la compartimentul „Achiziții”, Licitația 72/18 PRRECI. 

Setul de documente poate fi procurat prin achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei.

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md 

Cerințe minime de eligibilitate:

  1. volumul minim anual de lucrări de construcții necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 6,5 mln.lei.
  2. experiența pe parcursul ultimilor 3 ani, ca prim-contractant în construcția drumurilor sau podurilor, unde mărimea contractului este  de cel puțin valoarea solicitată de Angajator (pentru a satisface această cerință, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporție de minim 70%).
  3. diriginte de șantier atestat în domeniul construcțiilor rutiere ( a. drumuri și piste de aviație și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;
  4. propuneri pentru disponibilitatea (propriu, leasing, chiria, etc) la timp a echipamentului esențial enumerat în Datele despre Licitație , și
  5. un manager de proiect cu experiență de doi ani în lucrări de natură și volum echivalent. 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 07 noiembrie 2018, ora 10:00, la adresa: of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md