Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Licitație publică privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția unui segment de drum în variantă albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: ,, Construcția unui segment de drum în variantă albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul”.

 

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt următoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinația plății: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md  și  procurement@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat accesând site-ul www.ucipifad.md, Licitația 12/19 PRRECI.

 

Cerințe minime:       

1)     Volumul minim anual de lucrări de construcții necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 5,4 mln MDL.

2)     Experiența pe parcursul ultimilor 5 ani ca prim contractant și sau subcontractant în construcția a cel puțin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitatea echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerință, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporție de minim 70%).

3)     diriginte de șantier atestat în domeniul construcțiilor rutiere cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

4)     propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esențial (propriu, leasing, chiria, etc) enumerat în Datele despre Licitație.

 

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent  (pentru Societățile pe Acțiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizațiilor (pentru Societățile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;

(c) Bilanțul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea prețurilor -obligatoriu;

(f) Informația despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanția de participare la licitație;

(h) Aviz de la Inspecția de Stat în Construcții;

 (i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

 (j) Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k)  Declarație privind situația personală a operatorului economic și alte documente adiționale.

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 11 martie 2019, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md