Lista actelor normative în domeniul sanitar-veterinar și al siguranţei produselor alimentare de origine animală

  


 

Anul 2007

Hotărîre de Guvern nr.661 din 13.06. 2007 „cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice “Miere naturală.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324103

Hotărîre de Guvern nr.1243 din 15. 11.2007 „cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325973

Hotărîre de Guvern nr. 1530 din 29.XII 2007 „cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326663

Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348201

Anul 2008

Hotărârea Guvernului nr.321 din 18.03.2008 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327397

Hotărârea Guvernului nr.481 din 20.03.2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” 

Hotărârea Guvernului nr. 677 din 6 iunie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328190

Hotărârea Guvernului nr. 859 din 14 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328572

Hotărârea Guvernului nr. 939 din 04.08.2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328864

Hotărârea Guvernului nr. 942 din 06.08.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328865

Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 29.08.2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329036

Hotărârea Guvernului nr. 1099 din  29.09.2008 „Cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329242

Hotărârea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329604

Hotărârea Guvernului nr.1275 din  27.10.2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor de fermă ”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329766

Hotărârea Guvernului nr.1325 din 27.11.2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329863

Hotărârea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 ”Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi produselor nedorite în nutreţuri”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330066

Hotărârea Guvernului nr. 1406 din 10.12. 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sistemul de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330022

Hotărârea Guvernului nr.1408 din 10.12.2008 Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330067

Anul 2009

Hotărîrea Guvernului nr.48 din 27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330575

Hotărîrea Guvernului nr.53 din 28.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330576

Hotărârea Guvernului nr. 137 din  10.02.2009 ”Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330826

Hotărârea Guvernului nr.175 din 02.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330962

Hotărârea Guvernului nr.203 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331075

Hotărârea Guvernului nr.221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331096

Hotărârea Guvernului nr.239 din 26.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a anumitor boli la animalele acvatice

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331178

Hotărârea Guvernului nr. 263 din 03.04.2009 ”Cu privire la aprobarea tarifelor pentru activităţile sanitar-veterinare exercitate de către medicii veterinari de liberă practică şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr.158 din 14 februarie 2007”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331243

Hotărârea Guvernului nr.265 din 06.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea metodelor de încercări şi interpretarea rezultatelor în domeniul sanitar-veterinar

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331278

Hotărârea Guvernului nr.385 din 25.06.2009 ”Cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331735

Hotărârea Guvernului nr. 415 din 08.07.2009 ”Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia puilor destinaţi producţiei de carne”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331859

Hotărârea Guvernului Republicii nr.438 din 16.07.2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind  condiţiile  de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară  în cazul importului de albine şi bondari

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331920

Hotărîrea Guvernului nr.838 din 17.12.2009 ”Cu privire la unele condiţii privind autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333239

Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17.12.2009 ”Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333240

Anul 2010

Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010 ”Pentru aprobarea  Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334416

Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28.05.2010 ”Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334753

Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22.06.2010 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335039

Hotărîrea Guvernului nr. 645 din  19.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335399

Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17 decembrie 2009 pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor de companie

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333240

Hotărîrea Guvernului nr.782 din  07.09.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animalele vii şi din produsele de origine animală

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335918

Hotărîrea Guvernului nr.941 din 11.10.2010 cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele  de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu  anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336345

Hotărîrea Guvernului nr.942 din 11.10.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea  utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor  -agoniste în creşterea animalelor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336346

Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 18.10.2010 cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor destinate hranei animalelor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336414

Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din  06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337010

Hotărîrea Guvernului nr. 1113 din  06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337011

Hotărîrea Guvernului nr.1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337320

Anul 2011

Hotărîrea Guvernului nr. 103 din 18.02.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337681

Hotărîrea Guvernului nr. 298 din  27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi controlul unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338641

Hotărîrea Guvernului nr.264 din 12.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338139

Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330022

Hotărîrea Guvernului nr.1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329604

Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 24.03.2011 pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337964

Anul 2012

Hotărîrea Guvernului nr.93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342262

Hotărîrea Guvernului nr.311 din 21.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de medicamente.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343297

Hotărîrea Guvernului nr.357 din 01.06.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343485

Hotărîrea Guvernului nr.398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343571

Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342339

Hotărîrea Guvernului nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344178

Hotărîrea Guvernului nr.664 din 06.09.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344726

Hotărîrea Guvernului nr.686 din  13.09.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344807

Hotărîrea Guvernului nr.771 din 15.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare referitoare la pesta cabalină africană.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345088

Hotărîrea Guvernului nr.793 din  22.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345147

Anul 2013

Hotărîrea Guvernului nr.169 din 06.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347075

Hotărîrea Guvernului nr.208 din 20.03.2013 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347194

Hotărîrea Guvernului nr.398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343571

Hotărîrea Guvernului nr.462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348608

Hotărîrea Guvernului nr. 806 din 16.10.2013 cu privire la aprobarea Normei privind alimentele congelate rapid, destinate consumului uman.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349952

Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349821

Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348113

Anul 2014

Hotărîrea Guvernului nr.189 din 17.03.2014 din privind normele de sănătate animală, importul şi tranzitul anumitor ungulate vii

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352207

Hotărîrea Guvernului nr.657 din 18.08.2014 cu privire la aprobarea limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furaje.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354437

Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 25.08.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354585

Hotărîrea Guvernului nr.711 din 28.08.2014 pentru  aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman.

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354592

Hotărîrii Guvernului nr.221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

http://www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331096

Anul 2015

Hotărîrea Guvernului nr.941 din 11.10.2010 cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336345

Hotărîrea Guvernului nr.560 din 17.08.2015 cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum şi modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360662

Hotărîrea Guvernului nr.369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359381

Hotărîrea Guvernului nr.1405 din 10.12.2008 Norma sanitar-veterinară privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330066

Hotărîrea Guvernului nr.882 din 28.12.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor înregistraţi.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362689

Anul 2016

Hotărîrea Guvernului nr.1004 din 25.10.2010 cu privire laaprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336566

Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 29.08.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329036

Hotărîrea Guvernului nr.404 din 06.04.2016 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364231

Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19 decembrie 2016 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368050

Hotărîrea Guvernului nr. 1374 din 20 decembrie 2016 pentru  aprobarea Normei  sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale  de  combatere a unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368017

Hotărîrii de Guvern nr.1115 din 07.10.2016 ”Cu privire la adoptarea unor măsuri de prevenire a introducerii Pestei porcine africane”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367034

Hotărîrea Guvernului nr.1297 din  05.12.2016 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367950

Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367589

 Anul 2017

Hotărîrii de Guvern nr.59 din 07.02.2017 cu privire la aprobarea măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje la nivel naţional

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368828

Hotărîrea Guvernuluinr.229 din 13.04.2017 privind stabilirea cerinţelor pentru importul de păsări de curte şi a produselor de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369909

Hotărîrea Guvernuluinr.686 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344807

Legea nr.211 din 19 octombrie 2017 privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373576

Hotărârea Guvernului nr. 1085 din 14.12.2016 privind stabilirea măsurilor de combatere a maladiei de Newcastle

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373381

Hotărârea de Guvern nr.1086 din 14.12.2017 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373382

Hotărîrea de Guvern nr.1150 din  20.12.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373834

Legea nr.279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373739

Legea nr.296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373747

Anul 2018

Hotărîrea de Guvern nr.1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare

Legea nr.119 din 05.07.2018 privind medicamentele de uz veterinar

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376819

Hotărîrea de Guvern nr.680 din 11.07.2018 pentru aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376449

Hotărîrea de Guvern nr.700 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de stat al animalelor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376680

Hotărîrii de Guvern nr.1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutrețurilor și conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri.

Hotărîrea de Guvern nr.686 din 29.06.2018 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376901

Hotărîrea de Guvern nr.699 din 11.07.2018 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376792

Hotărîrea de Guvern nr.913 din 24.09.2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu bovine și porcine

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377814

Hotărîrea de Guvern nr.1006 din 17.11.2018 cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377889

Hotărîrea de Guvern nr. 956 din  03.10.2018 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377815

Hotărîrea Guvernului nr.600 din 27.06.2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376205

Anul 2019