Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici în domeniul biodiversității.

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de consultant superior al Direcției politici în domeniul biodiversității

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Ciobanu Cristina

2

Agapi Ion

3

Sobolev Dumitru

4

Rotaru Ala

 

Proba scrisă va avea loc la 22 februarie, ora 14-00, biroul 740.