Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior în cadrul Direcţiei politici de prevenire a poluării şi evaluării de mediu

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidaţilor admişi la interviu

 

1

Daud Daniela

2

Hîncu Lucia

3

Andrei Cucoș

 

 

Interviul va avea loc la 11.09.2020, sala de protocol, et. 6, str. Constantin Tănase 9.