A A A

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director adjunct al Agenției Moldsilva

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidaţilor admişi la interviu

 

1

Covali Victoria

2

Munteanu Nicolae

3

Berzan Sergiu

 

 

Se stabileşte data de 8 aprilie 2020, ora 14:00, pentru desfăşurarea interviului, sala de protocol etajul 6.