Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției de director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud

 

1.

Culeșov Maria,

cu condiția prezentării, la data desfășurării probei scrise, a carnetului de muncă și diplomei de studii superioare în original;

2.

Molișteanu Veaceslav

 

3.

Gorban Olga

 

4.

Baciu Vasile,

cu condiția completării dosarului, la data desfășurării probei scrise, cu o declarație pe proprie răspundere precum că, în cazul în care va fi desemnat câștigător al concursului, va prezenta un certificat de la Centrul Național Anticorupție referitor la statutul său dosarul intentat în anul 2015, până la emiterea actului administrativ de numire în funcție.

 

Proba scrisă va avea loc la data de 25 mai 2021, ora 9.30, la sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Sala de ședințe (bir. 740), etajul 7, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9.