MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef al DAMEP și consultant al DAMEP

 

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului admis la interviu pentru funcția de șef al DAMEP

1

Andrei Timuș

2

Boris Foca

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului admis la interviu pentru funcția de consultant al DAMEP

1

Sergiu Iordan

 

 

Luni, 12 noiembrie 2018, ora 1400 , biroul 740, str. Constantin Tănease, 9, va avea loc interviul.