MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de director adjunct al Agenției de Mediu 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Radu Gheorghe

2

Motelica Ion

Luni, 19 noiembrie 2018, ora 1000 , biroul 616, str. Constantin Tănease, 9, va avea loc proba scrisă.