MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Manjeru Gheorghe

2

Davidean Ludmila

3

Bolocan Svetlana

 

 

Joi, 9 august 2018, ora 1400 , biroul 616, str. Constantin Tănease, 9, va avea loc proba scrisă.