Ministru

Gherciu Viorel

Viorel

Gherciu

 

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare

 

Data și locul nașterii: 29 noiembrie 1969

Educație și formare: 

1995-1998 - Academia de Administrație Publică, Relații Internaționale - Masterat în Relații Internaționale 

1993-1994 - Institutul de Management și Pregătire Avansată în Agrobusiness, Chișinău, Republica Moldova - Manager in agrobusines 

1986-1992 - Universitatea agricolă, Facultatea de agronomie, Chișinău, Republica Moldova - Agronom

 

Experiența profesională: 

 • Asociația Donau Soy/ adaptarea procesului de cultivare a soiai și dezvoltării lanțului valoric al soiei la condițiile actuale determinate de schimbările climatice în Moldova
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de irigare în Republica Moldova 2021-2030.
 • Conducerea activității de dezvoltare a Strategiei de dezvoltare agricolă și rurală 2014-2020 în Republica  Moldova.
 • Evaluarea propunerilor de împrumut, evaluare și monitorizarea viabilității tehnice, financiare și de mediu pe termen lung a investițiilor de capital în proiectele și programele din sectorul agricol (inclusiv cereale, lanțuri valorice ale semințelor oleaginoase), inclusiv evaluarea programelor de dezvoltare rurală 2014-2020 cofinanțate de BEI, în Polonia, Ungaria, Slovacia
 • Colaborarea cu marii producători și asociații agricole (de cereale și semințe oleaginoase) privind adaptarea diversificării culturilor la schimbările climatice și efectuarea investițiilor în tehnologii de producție noi, adaptate, mai eficiente, cu economisire optimă de resurse, dezvoltarea de proiecte fiabile.
 • Conducerea procesului de creare și dezvoltare instituțională a11 asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații.
 • Dezvoltarea de noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor, stabilirea și dezvoltarea Fondului de Garantare a Creditelor și sprijinirea instituirii acestuia în calitate de entitate juridică și comercială durabilă.
 • Instruirea instituțiilor financiare participante cu privire la criteriile de eligibilitate ale împrumutaților finali  solicitanți de garanții financiare.
 • Colaborarea cu instituții de microfinanțare și înființarea de asociații de economii și împrumut în zonele rurale.
 • 23 de ani de experiență în cadrul misiunilor în străinătate care interacționează cu structuri guvernamentale și organizații internaționale; UE, IFC, BM, USAID, DFID, SIDA, FAO, UNEP, UNDP, Eurasia, TACIS.
 • Șef al echipei naționale a proiectului de investiții și servicii rurale (SRISP)
 • Proiectarea și planificarea politicii agricole, gestionarea exploatațiilor agricole, restructurarea exploatațiilor agricole, finanțarea și planificarea afacerilor

 

Limbile vorbite: rusă, engleză, franceză