Ministru Mediului

Cantaragiu Iuliana

Iuliana

Cantaragiu

 

Ministrul Mediului

 

Data și locul nașterii: 2 iulie 1975, Chișinău

 

Educație și formare:

 

2020 – prezent  Masterat în Managementul Riscurilor și Economie Circulară Universitatea de Științe Aplicate din Tampere (Finlanda) 

 

1994 - 1998 Licență în Relații Economice Internaționale Academia de Studii Economice din București (România) 

 

Aprilie – Mai 2021 Curs de instruire: Managementul deșeurilor solide în țările în curs de dezvoltare, furnizat de Școala Politehnică Federală din Lausanne (Elveția), oferit prin Coursera 

 

Martie, Iulie, Octombrie 2019 Curs de instruire: Diplomația apelor în context transfrontalier, oferit de UNDP Moldova 

 

Ianuarie 2020 Vizită de studiu: Impactul asupra mediului al hidrocentralelor asupra cursurilor de apă, mecanisme de compensare a pierderilor serviciilor ecosistemice, Acorduri internaționale privind cursurile de apă transfrontaliere, oferit de ELY, Imatra, Finlanda 

 

June 2008 – Oct 2008 Seria de seminare: Parteneriate pentru dezvoltare durabilă. Politici publice și afaceri sustenabile pentru țările din regiunea Mării Negre, oferit de REC Turcia și Universitatea Internațională din Veneția  

 

Mai 2002 Cursul de instruire “Fundraising”, oferit de BCEOM Consortium 

 

Jan 2000 – Martie 2000    Cursul de instruire “Sistemul Național de Contabilitate”, oferit de “Contabil Service” SRL 

 

Martie 1999      Cursul de instruire “Managementul granturilor”, oferit de REC CEE 

 

Iunie 1996 – Aug 1996 Stagiere pe subiectul “Managementul de import/export”, oferit de “SORO” SRL 

 

Experiența profesională:

 

Decembrie 2019 – prezent Director adjunct / Manager program resurse de apăAsociația Obștească „Centrul Național de Mediu” Elaborarea de recomandări de politici de mediu, elaborarea proiectelor de mediu, elaborarea studiilor analitice, stabilirea parteneriatelor, negocieri cu beneficiarii  și partenerii, fundraising, consultanță în elaborarea proiectelor, management organizațional, elaborarea de publicații, elaborarea de materiale pentru instruiri, dialog cu autoritățile publice central și locale, instituții, societatea civilă pe subiecte de protecție a mediului, etc. 

 

Iulie 2020 – prezent Specialist de mediu (poziție cu timp redus)Agenția de Servicii Publice, “Proiectul Înregistrarea Funciară, Evaluarea şi Impozitarea Locală”, finanțat de Banca Mondială  Obiectivul de dezvoltare al Proiectului de înregistrare funciară, evaluare și impozitare locală în Moldova este îmbunătățirea calității și transparenței sistemelor de administrare a terenurilor și de evaluare a proprietății.Specialistul în mediu este responsabil pentru implementarea, controlul, monitorizarea și raportarea cerințelor de protecție a mediului în legătură cu toate activitățile proiectului, inclusiv toate activitățile legate de lucrări civile în cadrul proiectului, așa cum se menționează în Cadrul de management de mediu și social aprobat (ESMF). Sarcina specialistului de mediu este de a identifica riscurile de mediu asociate utilizării terenurilor supuse înregistrării cadastrale. 

 

Martie 2021 – Iunie 2021 Expert superior național (contract pe termen scurt)The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ Moldova) În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, GIZ a acordat granturi organizațiilor societății civile (OSC) pentru a abilita cetățenii să participe la procesele de luare a deciziilor de investiții finanțate de UE, dintre care, unele fiind implementate direct de GIZ. Ulterior, au fost organizate patru evenimente regionale pe tema gestionării deșeurilor. Sarcinile expertului superior național în cadrul acestui contract au fost: (1) revizuirea documentelor / concluziilor derivate în urma desfășurării evenimentelor regionale a rețelei OSC din regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia; (2) identifică cele mai relevante exemple și experiențe ale OSC-urilor la nivel local și regional legate de implicarea în implementarea și monitorizarea proiectelor de servicii publice locale; (3) dezvoltă conceptul și agenda evenimentului național de o zi pentru OSC (pentru a prezenta proiectele locale obținute rezultate, probleme, soluții și concluzii); (4) ca rezultat al evenimentului național și pe baza evenimentelor rețelelor regionale, elaborează documentul de poziție, care va fi adresată părților interesate naționale și internaționale. 

 

April 2020 – June 2020 Consultant pentru elaborarea Planului de Acțiuni a campaniei de advocacy pentru Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic Fundația pentru Dezvoltare  Elaborarea unui plan de acțiune pentru campania de advocacy 2020 pe 5 domenii de interes pentru parteneriatul estic: democrație, drepturile omului, bună guvernare și stabilitate; integrarea economică și corelarea cu politicile UE; mediu, schimbări climatice și securitate energetică; contacte interpersonale; politici de muncă și dialog social. Planul de acțiune este elaborat pentru Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Desfășurarea procesului de consultare cu OSC în timpul elaborării planului de acțiune. 

 

Februarie 2020 – Iunie 2020 Consultant local în domeniul mediului Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (PNUD Moldova)  Acordarea asistenței Guvernului Republicii Moldova în elaborarea Raportului Național Voluntar privind Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă pentru capitolul „Planeta”, analiza de date și politici în domeniul protecției mediului, gestionării deșeurilor, gestionării resurselor de apă, gestionării pădurilor și a ariilor protejate, schimbări climatice, etc. Desfășurarea consultărilor cu grupurile țintă pentru dezvoltarea narativă a părții „Planeta” din raport. Raportul va fi prezentat la Adunarea Generală a ONU în iunie 2020. 

 

August 2019 – Noiembrie 2019 Secretar de Stat pe domeniul protecției mediului Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova  Reprezentarea intereselor Guvernului în domeniul protecției mediului la nivel național și internațional; dezvoltarea politicilor în domeniul mediului, ținând cont de contextul național și internațional; negocieri cu partenerii de dezvoltare, organizațiile donatoare, instituțiile financiare internaționale; cooperarea cu diferite instituții și părți interesate în beneficiul mediului; negocierea cu instituțiile guvernamentale privind promovarea politicii de mediu; etc

 

Martie 2010 – August 2019 Expert proiecte / Expert în domeniul mediului Asociația Obștească ”Centrul Național de Mediu”  Planificare strategică, recomandări de politică de mediu, elaborarea de proiecte de mediu, elaborarea de studii analitice, stabilirea de parteneriate, negocierea cu partenerii / beneficiarii, strângere de fonduri, consultanță în elaborarea proiectelor, managementul instituțional, managementul financiar al organizației și pe proiecte, elaborare de publicații, elaborarea de materiale pentru instruiri, organizare evenimente, dialog cu autoritățile publice centrale și locale, instituții, ONG-uri pe subiecte de mediu etc. 

 

Iulie 2018 – Decembrie 2018 Consultant de comunicare (contract servicii) Oficiul Internațional pentru Apă (IOW) Responsabilă pentru facilitarea comunicarea internă și externă a proiectului EUWI + din Moldova, asigurându-se că mesajele sale sunt consecvente. Atribuțiile:-          asistență tehnică pentru implementarea activităților de comunicare și vizibilitate EUWI + în țară;-          dezvoltarea și actualizarea contactelor media;-          asistență în colectarea și analizarea comunicatelor și mesajelor proiectului EUWI + în țară și asigurarea coerenței;-          Legătura cu serviciul de PR și comunicare a beneficiarului și Delegația UE din Moldova 

 

Sept 2017 – Sept 2018 Consultant Național pe aspecte de mediu Centrul analitic independent ”Expert-Grup” Asigurarea serviciilor de consultanță pentru Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea capitolului de protecție a mediului din Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova „Moldova 2030”. Conceptualizarea, elaborarea și consultarea documentului cu grupul de lucru desemnat. 

 

Apr 2015 – Iulie 2015 Consultant de mediu IMC World wide LTD Principala responsabilitate a sarcinii consta în realizarea evaluării de mediu și elaborarea Planului de Management de Mediu pentru 4 drumuri locale selectate în cadrul proiectului de Îmbunătățire a drumurilor locale, finanțat de Banca Mondială. Principalul livrabil al activității consta în elaborarea Evaluării impactului asupra mediului (EIM) și a Planurilor de management de mediu (PMM) pentru toate drumurile prioritare selectate în faza I de finanțare în cadrul proiectului. Principalele obiective ale EIM sunt îmbunătățirea luării deciziilor și asigurarea protecției mediului în procesul de reabilitare a drumurilor propuse. Pe baza rezultatelor EIM, obiectivele PME sunt identificarea măsurilor care trebuie luate în timpul proiectării, implementării și urmării funcționării proiectului și eliminarea, compensarea sau reducerea la niveluri acceptabile, a eventualelor impacturi negative asupra mediului 

 

Ian 2012 – Iulie 2012 Consultant pentru ODM7 ”Asigurarea unui mediu sustenabil” Centrul analitic independent ”Expert-Grup” Identificarea și analizarea numărului, a profilurilor instituționale, a formelor de implicare și a calității contribuțiilor organizațiilor societății civile și a sectorului privat la realizarea obiectivului ODM7. Examinarea și cartarea contribuțiilor organizațiilor societății civile și ale reprezentanților sectorului privat la agenda de politici sociale naționale stabilind în conformitate cu țintele ODM7 și alte ținte convenite la nivel internațional. Formularea recomandărilor generale și specifice ale politicilor pentru părțile interesate naționale, inclusiv reprezentanții guvernului, societății civile și sectorului privat, donatorilor internaționali activi în Moldova, cu privire la modul de avansare a rolului lor în implementarea obiectivelor ODM7 până în 2015. Elaborarea unui studiu analitic privind „ODM 7 - Nivelul de contribuție al societății civile și al sectorului privat la implementarea obiectivelor internaționale și naționale ale ODM 7 în Moldova” 

 

Feb 1999 – Dec 2009     Consultant Financiar și Administrativ Centrul Regional de Mediu Moldova (REC-Moldova)  REC Moldova este o organizație neguvernamentală cu caracter internațional, finanțată în principal de Comisia Uniunii Europene prin Programul TACIS. În calitate de consultant financiar și administrativ, principalele mele responsabilități au fost: evidența financiară a organizației, elaborarea bugetului pentru proiecte, elaborarea rapoartelor financiare pentru donatori, elaborarea contractelor, asigurarea programelor de instruire pentru ONG-uri în management financiar, procurări pentru oficiu, să ofer suport logistic pentru conferințele, seminarele și instruirile organizate de REC, asigurarea controlului cheltuielilor conform alocărilor bugetare pentru toate proiectele REC. Am organizat training-uri pe subiectul „Dezvoltarea și implementarea proiectului” pentru reprezentanții instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale. De asemenea, am organizat întâlniri și conferințe pentru diferite părți interesate din domeniul mediului pe probleme legate de participarea publicului la luarea deciziilor de mediu, dezvoltare durabilă, gestionarea riscurilor de mediu pentru instituțiile financiare. 

 

Iunie 1996 – Aug 1998 Reprezentantul companiei în București (România)”RIVACONF” SRL În calitate de reprezentant al companiei din România, principalele mele sarcini au fost: controlul calității mărfurilor, asigurarea respectării termenilor și condițiilor prevăzute pentru contract, întocmirea documentației de export și import 

 

Limbi vorbite: română, engleză, rusă

 

 Publicații

 • “Studiu de performanță în domeniul protecției mediului”, UNECE, Chișinău, 2005
 • „Eco-Şcoala – o şansă pentru Noi şi pentru Pământ”, Centrul Naţional de Mediu, 2010
 • “Asigurarea unui mediu durabil. Contribuţia sectorului civil şi a sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM7”, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2012
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Cornesti – Raciula, IMC Worldwide, 2015
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Peresecina – Ohrincea, IMC Worldwide, 2015
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Bucovat – Malaiesti, IMC Worldwide, 2015
 • Planul de Management de Mediu pentru drumul local Seliste – Pirlita, IMC Worldwide, 2015
 • Ajustarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Sîngerei 2015-2020 cu măsuri de adaptare la schimbările climatice, BCI, 2016
 • Ajustarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Falesti 2015-2020 cu măsuri de adaptare la schimbările climatice, BCI, 2016
 • Strategia de țară a Programului de Granturi Mici a Fondului Global de Mediu, etapa operațională 6, UNDP/GEF SGP Moldova, 2016
 • Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova, capitolul 10 ”Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur”, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2018
 • Raportul național voluntar, Republica Moldova 2020, capitolul III.Planeta, PNUD Moldova, 2020
 • Managementul proiectelor de mediu pentru organizațiile societății civile, Iuliana Cantaragiu, Lucia Lupu, Igor Belibov, Ion Cozma, Centrul Național de Mediu, 2020
 • Aplicarea instrumentelor fiscalbugetare în soluționarea problemelor de mediu, Alexandru Fala, Dumitru Pintea, Ina Coseru, Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2020

Implementarea mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului pentru asigurarea reciclării deșeurilor, Sergiu Gaibu, Vadim Gumene, Ina Coseru, Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2021

 

 Informații adiționale:

 

 • Membru al grupului de lucru pentru pregătirea documentelor necesare pentru înființarea Coaliției ONG-urilor de Mediu în 2011;
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei naționale de mediu pentru 2012 - 2022
 • Membru al grupului național de lucru pentru pregătirea Conferinței internaționale pentru dezvoltare durabilă Rio + 20
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru 2012-2015, care este o lucrare de cooperare între Parlamentul RM și Consiliul Național al ONG-urilor
 • Membru al Consiliului Național al ONG-urilor în iunie 2011 - februarie 2017
 • Membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea Legii de 2% pentru organizațiile societății civile
 • Membru al Consiliului Național al ONG-urilor de Mediu, din iunie 2011
 • Membru al platformei UE-MD pentru societatea civilă pentru monitorizarea Acordului de asociere, noiembrie 2015 – ianuarie 2020
 • Din 2012 am fost implicat în înființarea și consilierea a 12 comitete sub-bazine din Republica Moldova, care sunt responsabile de gestionarea integrată a resurselor de apă în bazin
 • Membru al Comisiei moldo-ucrainene pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru, din februarie 2018
 • Membru al Colegiului Ministerial al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, din ianuarie 2020
 • Membru al grupului de lucru al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru dezvoltarea Cadrului bugetar pe termen mediu (MTBF) pentru sectorul protecției mediului, din ianuarie 2020
 • Membru al grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de gestionare a deșeurilor în mun. Chișinău, Primăria mun. Chișinău, pe parcursul anului 2020