Notificare cu privire la atribuirea contractului Instituția Publică “Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului CONTRACT# IFSP/TS-18/IP/AAM-6

 


 

 

Raport cu privire la atribuirea contractului prin metoda cererii ofertei de preţuri 

 

Numărul de identificare a proiectului

SDC Ref. No. 81035398, 7F-08870.01.01

ADA Ref. No. 8332-00/2015

Denumirea proiectului

Proiectului “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în  Republica  Moldova (Faza 01)” , finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA)

Scopul şi obiectivul contractului

ROCURAREA SERVICIILOR TEHNICE suport logistic acordat în organizarea seminarelor pentru membrii Comitetelor și sub-comitetelor bazinale privind Directiva Cadru a Apelor, privind managementului bazinului hidrografic, monitorizarea implementării Planului de management al bazinului hidrografic, managementul integrat al resurselor de apă și managementul riscului la secetă și inundații.

Companiile care au expediat oferte

Î.M. “TATRA-BIS” S.R.L., Moldova

Mișcarea Ecologistă din Moldova, Asociație Obștească

S.C. ”RGP Grup” SRL, Moldova

“Media Show Grup” S.R.L., Moldova

Leogrand Hotel SRL, Moldova

Preţul solicitat după cum a fost indicat în ofertele de preţuri, MDL

299.456,00

389.400,00

235.800,00

157.876,00

400.361,20

Prețurile evaluate a ofertelor recepţionate, MDL

299.456,00

389.400,00

235.800,00

N/A

465.814,20

Denumirea companiilor ale căror oferte au fost considerate  neconforme inclusiv motivele

Oferta companiei SC ”Media Show Grup” SRL nu a fost evaluata avînd în vedere faptul că compania a solicitat prin e-mail din data 29/03/2019 ora 11:36 ca oferta companiei să fie anulată din motive administrative.

Denumirea companiei  câștigătoare

S.C. ”RGP Grup” SRL, Moldova

Valoarea contractului

235.800,00 MDL (două sute treizeci și cinci mii opt sute lei  MD - 00 bani)

Perioada de executare a lucrărilor

2 mai 2019 – 31 august  2019