Plata pentru poluarea mediului

Sistemul plăților pentru poluarea mediului este reglementat de Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art. 6, 9 și 10) și include:

1)    Plata pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare în aerul atmosferic;

2)    Plata pentru deversări de poluanți cu ape uzate:

-         în resursele de apă;

-         în rezervoare receptoare, câmpuri de filtrație, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecții animaliere;

-         cu evacuările de apă din bazinele piscicole și cu scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor (ape meteorice),

3)    Plata pentru depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri).

 

Subiecții impunerii plăților pentru poluarea mediului sunt persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică generează emisii de poluanți în aerul atmosferic, deversări de poluanți în ape, precum și operatorii depozitelor de deșeuri.

 

Plățile pentru poluarea mediului se calculează de sine stătător de către poluatori și se achită la bugetul de stat anual, pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune, cu prezentarea Dării de seamă respective Serviciului Fiscal de Stat. Formularul și modul de completare a dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (Formularul EMPOLDEP19) sunt aprobate prin Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 15 din 22.01.2019 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112519&lang=ro).

 

Evidenţa obligaţiilor şi urmărirea restanţelor la plăţile pentru poluarea mediului sunt exercitate de către Serviciul Fiscal de Stat. Funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a plăţilor pentru poluarea mediului este exercitată de către inspecțiile pentru protecția mediului.