Politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală.

 

 

 


 

 1. Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334255 ;
 2. Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326515
 3. Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313289
 4. Legea nr. 658/1999 culturilor nucifere http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311709 ;
 5. Legea nr. 105/2003 cu privire la informarea consumatorului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
 6. Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312182
 7. Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238 ;
 8. Legea 243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor în agricultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313052
 9. Legea nr. 33/2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316219
 10. Legea nr. 257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317187
 11. Legea nr. 422/2006 privind securitatea generală a produselor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321895
 12. Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360910 ;
 13. Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328050
 14. Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336925
 15. Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366254
 16. Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344007
 17. Legea nr. 68/2013 despre semințe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348373 ;
 18. Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351749
 19. Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366638
 20. Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369204
 21. Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373739
 22. Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete; http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378506
 23. Hotărîrea Guvernului nr. 460/1993 cu privire la aprobarea Modului provizoriu de determinare şi calculare a bugetului minim de consum http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302187
 24. Hotărîrea Guvernului nr. 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304116 ;
 25. Hotărîrea Guvernului nr. 360/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296194 ;
 26. Hotărîrea Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296151
 27. Hotărîrea Guvernului nr. 774/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  Zahăr, producerea şi comercializarea http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324554 ;
 28. Hotărîrea Guvernului nr. 630/2007 cu privire la aprobarea listei produselor agricole şi agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324610
 29. Hotărîrea Guvernului nr. 775/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324555 ;
 30. Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat  „Registru de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice” -  anexa nr. 3 http://lex.justice.md/UserFiles/File/2018/mo410-415ru/an.3_934.doc
 31. Hotărîrea Guvernului nr. 1402/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe, bace şi legume congelate rapid” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326413
 32. Hotărîrea Guvernului nr. 1523/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi legume uscate (deshidratate)” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326653
 33. Hotărîrea Guvernului nr. 216/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Gemuri, Jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327178
 34. Hotărîrea Guvernului nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329482
 35. Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb şi sorg” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329580
 36. Hotărîrea Guvernului nr. 1279/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329767
 37. Hotărîrea Guvernului nr. 1323/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329862
 38. Hotărîrea Guvernului nr. 1403/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330020
 39. Hotărîrea Guvernului nr. 16/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330468
 40. Hotărîrea Guvernului nr. 68/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Făină, griul şi tărîţa de cereale” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330588
 41. Hotărîrea Guvernului nr. 174/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331014
 42. Hotărîrea Guvernului nr. 202/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Grăul, orzul, ovăsul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331065
 43. Hotărîrea Guvernului nr. 204/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „produse de cofetărie” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331076
 44. Hotărîrea Guvernului nr. 205/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331077
 45. Hotărîrea Guvernului nr. 206/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „ Cafea. extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri  şi produse de ceai” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331078
 46. Hotărîrea Guvernului nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331096
 47. Hotărîrea Guvernului nr. 929/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333440
 48. Hotărîrea Guvernului nr. 180/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsline de masă” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334016
 49. Hotărîrea Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334070
 50. Hotărîrea Guvernului nr. 434/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „uleiuri vegetale comestibile” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334787
 51. Hotărîrea Guvernului nr.520/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335039
 52. Hotărîrea Guvernului nr. 1111/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare, destinate consumului uman” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337009
 53. Hotărîrea Guvernului nr. 1191/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337320
 54. Hotărîrea Guvernului nr. 1004/2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală și animală http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336566
 55. Hotărîrea Guvernului nr. 741/2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru  produsele agroalimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335738
 56. Hotărîrea Guvernului nr. 308/2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338407
 57. Hotărîrea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340950
 58. Hotărîrea Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341385
 59. Hotărîrea Guvernului nr. 268/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343109
 60. Hotărîrea Guvernului nr. 538/2012 cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344193
 61. Hotărîrea Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344428
 62. Hotărîrea Guvernului 43/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346378
 63. Hotărîrea Guvernului nr. 115/2013 Privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346726
 64. Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347280
 65. Hotărîrea Guvernului nr. 278/2013pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347663
 66. Hotărîrea Guvernului nr. 415/2013, pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348453
 67. Hotărîrea Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349636
 68. Hotărîrea Guvernului nr. 291/2014 cu privire la apobarea Cerințelor de calitate pentru orez și crupe de orez http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352734
 69. Hotărîrea Guvernului nr. 600/2014 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353986
 70. Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365505
 71. Hotărîrea Guvernului nr. 390/2016 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete tăiate şi a frunzişului ornamental proaspăt http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364136
 72. Hotărîrea Guvernului nr. 1020/2016 pentru aprobarea Cerințelor privind importul şi comercializarea hameiului şi a produselor din hamei http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366554
 73. Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370674
 74. Hotărîrea Guvernului nr. 69/2018 cu privire la cerințele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producției de germeni http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373977
 75. Ordinul MAIA nr. 198/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, testarea, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire, săditor pomicol şi bacifer http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315692
 76. Ordinul MAIA nr. 162/2006 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Cerinţe generale  pentru încercările tractoarelor, maşinilor şi utilajelor” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325388
 77. Ordinul MAIA nr. 244/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului "Cu privire la modul de atestare şi conferire a calificării persoanelor ce posedă profesia de tractorist şi de eliberare acestora a certificatului de conducere a tractoarelor şi altor maşini agricole autopropulsate şi maşini rutiere" http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=322840
 78. Ordinul MAIA nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material semincer pentru culturile de cîmp” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325227
 79. Ordinul MAIA nr. 92/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Seminţe, răsaduri şi material săditor de legume altul decît seminţe” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325530 ;
 80. Ordinul MAIA nr. 51/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324895
 81. Ordinul MAIA nr. 78/2007 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice ,,Seminţe,  răsaduri şi material săditor de legume altul decît seminţe” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325473
 82. Ordinul MAIA nr. 141/2009 cu privire la aprobarea standardelor naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: sucuri, nectare şi băuturi de fructe şi legume, produse concentrate de tomate http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331889
 83. Ordinul MAIA nr. 179/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a Cărţii istoriei cîmpurilor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329662
 84. Ordinul MAIA nr. 50/2010 cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334283
 85. Ordinul MAIA nr. 63/2010 cu privire la importul în regim preferențial al anumitor tipuri de zahăr http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334308
 86. Ordinul MAIA nr. 32/2010 cu privire la aprobarea unui Acord al Consiliului  pe filiera de produs http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334307
 87. Ordinul MAIA nr. 9/2011 cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” care stabilesc reguli şi metode de încercări http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337453
 88. Ordinul MAIA nr. 11/2011 cu privire la aprobarea Listei standardelor naţionale pentru Metodele de prelevare a probelor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337510
 89.  Ordinul MAIA nr. 131/2011 cu privire la aprobarea unui Acord al Consiliului  pe filiera de produs http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339492
 90. Ordinul MAIA nr. 60/2012 cu privire la aprobarea standardelor naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346293
 91. Ordinul MAIA nr. 266/2014 cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Brutar” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356129
 92. Ordinul MAIA nr. 102/2015 cu privire la aprobarea Regulilor de avizare a condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359158
 93. Ordinul MAIA nr. 228/2015 cu privire la aprobarea procedurilor de întocmire și evidență a Listei de interdicţie a producătorilor agricoli http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362710
 94. Ordinul MAIA nr. 149/2015 cu privire la procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361630
 95. Ordinul MAIA nr. 142/2016 cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea conformităţii produselor de uz fitosanitar http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365665
 96. Ordinul MAIA nr. 79/2016 pentru aprobarea Cerinţelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364272
 97. Ordinul MAIA nr. 39/2016 cu privire la norma de consum a motorinei la efectuarea lucrărilor agricole http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363794
 98. Ordinul MAIA nr. 27/2016 cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele profesii muncitorești http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363616
 99. Ordinul MAIA nr. 130/2017 cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a dosarelor de subvenţionare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371090
 100. Ordinul MAIA nr. 111/2017 cu privire la aprobarea unor documente (referitoare la accesarea subvențiilor) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372668
 101. Ordinul MAIA nr. 81/2017 cu privire la aprobarea procedurii de recunoaştere a grupurilor de producători (în redacție nouă) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370702
 102. Ordinul MAIA nr. 59/2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369916